Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

26 вересня Відбулась ХI Міжнародна наукова конференція “КИТАЙСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ”27 Вересня 2017р.

   Факультет міжнародної економіки і менеджменту був одним ініціаторів та взяв активну участь в організації ХІ Міжнародної наукової конференції «Китайська цивілізація: традиції та сучасність», яка відбулась 26 жовтня 2017 р. на базі ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана». Конференція була присвячена актуальним питанням формування китайської цивілізації та сучасним тенденціям розвитку соціально-економічної моделі Китаю.

   Учасників конференції привітали: ректор ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» д.е.н., професор Д.Г.Лук’яненко; директор Інституту сходознавства ім. А.Ю.Кримського к.філол.н. О.В.Богомолов; радник з торгово-економічних питань при Посольстві КНР в Україні Лю Цзюнь, президент компанії «Ти і Право» та співзасновник журналу «Україна – Китай» Р.В.Ленівський, заступник директора Республіканського інституту китаєзнавства ім. Конфуція Білоруського державного університету В. К. Леонов та ін. 

   Модерував пленарне засідання проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків д.е.н., професор В.І. Чужиков. На пленарному засіданні учасники конференції мали змогу обговорити ідеї висловлені у доповідях письменника, філософа, культуролога Ге Ван; д.п.н., доцента Інституту європейських мов і культур Тяньцзінського університету іноземних мов, директора Інституту Конфуція Київського національного лінгвістичного університету Яцзюнь Ши; д.ф.н., зав. відділу Далекого Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України В.О.Кіктенка, старшого наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень А.З.Гончарука, к.е.н., генерального директора ТОВ аудиторської фірми “КАУПЕРВУД” (м. Дніпро) В. В. Галасюка на тему «І цзін” – основа нової економічної теорії»; голови правлінь Асоціації ділового співробітництва “Київ–Пекін” та Міжнародного індустріального парку, старшого радника Всекитайської асоціації заводського інжинірингу та консалтингу (CAPEC) Ю.В.Сенюка.

   В пленарному засіданні також взяли участь декан факультету міжнародної економіки та менеджменту к.е.н., доцент Ю.М.Солодковський, науковці установ НАН України, професорсько-викладацький склад ВНЗ України, політики, представники асоціацій українсько-китайського співробітництва, ділових кіл, інші учасники та гості конференції. Усього - понад 80 учасників з України, Китаю та Білорусії.

   Під час роботи конференції відбулося обговорення актуальних питань на секційних засіданнях за відповідними напрямами роботи. Зокрема секція 1 «Китай в сучасному світі: міжнародно-політичний аспект» (модератор – А.З. Гончарук, старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень), секція 2 «Дослідження китайської цивілізації: історія, філософія, культура» (модератор – В.О. Кіктенко, д.ф.н., завідувач відділу Далекого Сходу, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України), секція 3 «Сучасна модель соціально-економічного розвитку Китаю» (модератор – О.М.Яценко, д.е.н., професор кафедри міжнародної торгівлі ДВНЗ «КНЕУ імені В. Гетьмана»), секція 4 «Теоретичні та прикладні питання китайського мовознавства та літературознавства» (модератор – Ши Яцзюнь, д.п.н., доцент Інституту європейських мов і культур Тяньцзіньського університету іноземних мов, директор Інституту Конфуція Київського національного лінгвістичного університету).

   Зокрема на базі факультету міжнародної економіки і менеджменту відбулось засідання секції «Сучасна модель соціально-економічного розвитку Китаю», в роботі якої взяли участьвикладачі факультету міжнародної економіки і менеджменту КНЕУ, Інституту міжнародних відносин та економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету, Тернопільського національного економічного університету, науковці ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України представники дипломатичного корпусу України. https://kneu.edu.ua/ua/27_917/