Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Освітні програми бакалаврату

 Освітньо-професійна програма «Міжнародні фінансові відносини»

Проєкт Стандарту вищої освіти за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини»

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2017 р.)

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини»

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Галузь знань 29 «Міжнародні відносини»

Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»

Освітня кваліфікація – бакалавр Міжнародних економічних відносин

НАКАЗИ про започаткування, внесення змін до ОПП та призначення проєктної групи

Візитівка ОПП_2019

ОПП_2019

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2019

РЕЦЕНЗІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

РОБОЧІ ПРОГРАМИ навчальних дисциплін та методичні матеріали

Каталог вибіркових навчальних дисциплін

Візитівка ОПП_2020

ОПП_2020

 

Візитівка ОПП_2022

ОПП_2022

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2022

 

Візитівка ОПП_2023

ОПП_2023

НАВЧАЛЬНИЙ   ПЛАН 2023

  

Взаємодія зі стейкхолдерами:

 

Неформальна освіта

Практична підготовка

Кваліфікаційна бакалаврська робота

Архів документів

Матеріальна база забезпечення освітнього процесу за ОПП "Міжнародні фінансові відносини"

                                                  Презентація ОПП «Міжнародні фінансові відносини»

 

 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

06 січня 2022 р. освітньо-професійна програма «Міжнародні фінансові відносини» отримала офіційне визнання від CFA Institute (Глобальна асоціація професійних інвесторів), що свідчить про відповідність освітніх програм підготовки бакалаврів міжнародних економічних відносин світовим вимогам та дозволяє кафедрі міжнародних фінансів офіційно здійснювати професійну підготовку здобувачів за CFA стандартами. Посилання на Угоду

Програма CFA Institute Program Candidate Body of Knowledge вважається «золотим стандартом» у підготовці фахівців з фінансів.

 

ОПП «Міжнародні фінансові відносини»:

  • Спрямована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів з міжнародних економічних, в тому числі фінансових, відносин, які мають теоретичні знання, володіють сучасним економічним мисленням і прикладними навичками, необхідними для розв’язання завдань, вирішення проблем та прийняття стратегічних рішень у міжнародному фінансово-економічному середовищі.
  • На 88% зміст цієї освітньо-професійної програми збігається з розділами навчальної програми CFA Program Candidate Body of Knowledge (CBOK), а саме: «Економікс І», «Економікс ІІ», «Фінанси» «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Екаунтинг», «Економетрика», «Облік у зарубіжних країнах», «Світовий фондовий ринок», «Фінансова математика в міжнародному бізнесі», «Міжнародні стандарти корпоративного управління», «Фінанси міжнародних корпорацій», «Інвестиційне кредитування», «Дью дилідженс», «Венчурний бізнес», «Поведінкові фінанси» та інші.
  • Відповідно до умов співпраці з 2022 року 8  найкращих випускників Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана освітньо-професійної програми «Міжнародні фінансові відносини» мають право на отримання стипендії для сертифікації Chartered Financial Analyst® (CFA®).
 
Підтвердження статусу ОПП «Міжнародні фінансові відносини» (International financial relations) та інформація про умови надання стипендій для складання іспитів та отримання сертифіката Chartered Financial Analyst®, інша важлива інформація доступна на вебсайті CFA Інституту за програмою визнання університетів (University Recognition Program).
 
 
 

Календар екзаменів (Exam Dates, Cost, and Registration Fees)

Інформація про стипендії (Scholarships)

Загальна інформація про програму CFA

 

 

Кафедра міжнародних фінансів є відповідальною за реалізацію освітньо-професійної програми «Міжнародні фінансові відносини»