Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Кафедра європейської економіки і бізнесу

Кафедра європейської економіки і бізнесу створена 1 вересня 2010 року (заснована під назвою «кафедра європейської інтеграції»). Місією кафедри є фундаментальна підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти «Міжнародні економічні відносини» та освітньо науковою програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти «Міжнародні економічні відносини» (Галузь знань - 29 "Міжнародні відносини", спеціальність - 292 "Міжнародні економічні відносини"). Також колектив кафедри забезпечує викладання обов'язкових та оригінальних авторських вибіркових навчальних дисциплін для освітніх програм бакалаврського, магістерського та докторського рівнів за такими ОП, як «Міжнародна економіка», «Міжнародна торгівля і маркетинг», «Міжнародні фінансові відносини», «Міжнародний бізнес» та інші.

Положення про кафедру

 

Детальніше про кафедру »

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Європейська інтеграція

Країнознавство

Країнознавство

Країнознавство
Світова економіка

Аналіз економіки країн світу
Економічна політика та стандарти ЄС
Стратегія європейської інтеграції України
Регіональна політика Європейського Союзу
Моделі економічного розвитку
Європейський бізнес

Європейський бізнес (ОП "Міжнародний бізнес") - 4 курс, екзамен (обов"язкова) 2019 рік

Європейський бізнес (ОП "Міжнародний бізнес") - 4 курс, екзамен (обов"язкова) 2020 рік