Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Кафедра європейської економіки і бізнесу

Кафедра європейської економіки і бізнесу створена 1 вересня 2010 року (заснована під назвою «кафедра європейської інтеграції»). Місією кафедри є фундаментальна підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Міжнародні економічні відносини»освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти «Міжнародні економічні відносини» та освітньо науковою програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти «Міжнародні економічні відносини» (Галузь знань - 29 "Міжнародні відносини", спеціальність - 292 "Міжнародні економічні відносини"). Також колектив кафедри забезпечує викладання обов'язкових та оригінальних авторських вибіркових навчальних дисциплін для освітніх програм бакалаврського, магістерського та докторського рівнів за такими ОП, як «Міжнародна економіка», «Міжнародна торгівля і маркетинг», «Міжнародні фінансові відносини», «Міжнародний бізнес» та інші. 

Положення про кафедру

 

Детальніше про кафедру »

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ КАФЕДРИ