Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Навчально-методична робота

Навчально-методична робота колективу кафедри спрямована на підвищення наукового та навчально-методичного рівня викладання дисциплін бакалаврського та магістерського циклів з використанням інноваційно-педагогічних технологій.
Викладачі кафедри використовують новітні навчальні технології для проведення лекцій, семінарських занять і тренінгів з максимальною орієнтацією на активізацію самостійної роботи студентів. Цьому сприяє їх безпосередньо міжнародний як академічний, так і практичний досвід. Так, професор Є.Г.Панченко – в університетах США, Китаю, Єгипту, Південної Кореї; д.е.н., професор В.А.Білошапка та д.е.н., професор Т.В.Кальченко – в університетах Канади та Великобританії; к.е.н. О.Д.Лук'яненко та В.В.Олійник – в університетах Європейського Союзу, вони є сертифікованими лекторами ЄС.
Викладачами кафедри проводилась активна робота з вдосконалення методів і форм навчання із залученням інноваційно-навчальних технологій. Широко використовуються активні форми та методи активізації навчального процесу з метою підвищення зацікавленості студентів в отриманні професійних знань та умінь, а також розвитку навичок наукового мислення. Основними формами такої роботи було впровадження в навчальний процес проблемних ситуацій, ділових ігор, кейс-методів та проведення тренінгів, а саме:
  • проведення інтерактивних лекцій, під час яких застосовується рольові ігри, проблемні ситуації, міні-кейси, командні ігри;
  • виконання творчих завдань за окремими темами дисципліни;
  • підготовка презентацій з проблемних ситуацій та ділових ігор.
 
 
Остання редакція: 12.05.23