Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Навчальні дисципліни бакалаврату

Презентація вибіркових навчальних дисциплін кафедри міжнародних фінансів

Робочі програми навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, методичні матеріали з їх вивчення та анотації вибіркових навчальних дисциплін: