Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Кафедра міжнародної економіки

Кафедра міжнародної економіки КНЕУ заснована в 1989 р. і стала першою в Україні кафедрою за даним напрямком. Її засновником і багаторічним керівником був доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Лук’яненко Д.Г., в 1995-97рр. кафедру очолював академік НАН України професор, Пахомов Ю.М.

Положення про кафедру.

Детальніше про кафедру »

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни рівня PhD
Глобальний економічний розвиток
Робоча навчальна програма дисципліни «Глобальний економічний розвиток»:

«Методологія економічних досліджень» як наука докторського рівня освіти передбачає послідовне опанування аспірантами ключових засад проведення досліджень на високому якісному рівні, що є однією з ознак, які відрізняють докторів від осіб, які опанували компетентності магістерського рівня освіти.

Актуальність дисципліни «Методологія економічних досліджень» обумовлена не лише відмінностями між рівнями освіти, але і зростаючим значенням дослідної та інноваційної діяльності в економіці, що базується на знаннях

Інтелектуальне лідерство

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ЛІДЕРСТВО»

1. Мета, основні завдання та предмет дисципліни

«Інтелектуальне лідерство» як наука докторського рівня освіти передбачає послідовне опанування аспірантами ключових засад інтелектуального лідерства у всіх сферах суспільного життя, що є однією з ознак, які відрізняють докторів від осіб, які опанували компетентності магістерського рівня освіти