Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Освітня програма "Міжнародна економіка"

Рівень вищої освітиперший (бакалаврський)
Освітній ступіньбакалавр
Галузь знань05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність051 «Економіка»
Освітня кваліфікаціябакалавр з економіки
Обсяг програми240 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання3 роки 10 місяців
Форма навчанняочна (денна) / заочна / дистанційна
Мова(и) викладанняукраїнська, англійська
Візитівка освітньої програми "Міжнародна економіка"
Портфоліо освітньої програми

 

Остання редакція: 20.02.24