Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Кафедра міжнародного менеджменту

Головними пріоритетами роботи кафедри міжнародного менеджменту є дослідження актуальних тенденцій глобалізації світового господарства, проблем корпоративного управління і стратегічного планування.

Кадровий склад кафедри міжнародного менеджменту забезпечує викладання дисциплін на бакалаврському рівні усіх форм навчання за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво», на магістерському рівні усіх форм навчання на магістерських програмах «Управління міжнародним бізнесом» та «Бізнес-адміністрування», а також на очно-заочній та заочній формах навчання Інституту бізнес-освіти на програмах «Управління міжнародним бізнесом» та «Бізнес-адміністрування».

Положення про кафедру

Детальніше про кафедру »

Iсторiя кафедри

Кафедра міжнародного менеджменту створена у 1996 р. на основі кафедри міжнародних економічних відносин. Кафедру очолив доктор економічних наук, професор Д.Г. Лук’яненко.

Нині на кафедрі працюють 37 викладачів, у тому числі – 9 докторів економічних наук, 10 професорів, 21 кандидатів економічних наук, 9 доцентів, 7 старших викладачів та 5 асистентів, які є провідними спеціалістами в галузі міжнародного менеджменту та глобальної економіки. Серед них – відомі в країні та за кордоном вчені: заслужений діяч науки і техніки України, академік Української академії наук, лауреат премії НАН України ім. В.М.Птухи за цикл робіт «Глобалізація та інтеграція світового розвитку», доктор економічних наук, професор Д.Г.Лук’яненко; почесний професор Гарвардської школи бізнесу (США), лауреат премії імені О.Шліхтера НАН України у галузі економіки, академік Академія економічних наук України (АЕНУ), доктор економічних наук, професор Є.Г.Панченко, заслужений економіст України, професор П.Г.Петрашко (Голова державного казначейства України у 1997-2005 рр.).

Для провідних викладачів і співробітників кафедри характерною є активна позиція у сфері своєї професійної діяльності стосовно: наукової атестації міжнародників-економістів (безпосередня участь у роботі Спеціалізованих вчених рад – Д.Г.Лук’яненко, Є.Г.Панченко, Т.В.Кальченко, В.А.Білошапка; опанування і рецензування кваліфікаційних кандидатських і докторських наукових досліджень; видавничої діяльності – Д.Г.Лук’яненко є головним редактором наукових журналів "Ринок цінних паперів України" та "Міжнародна економічна політика", Є.Г.Панченко, П.Г.Петрашко, В.А.Білошапка – членами редакційних колегій цих та інших наукових журналів); експертно-консалтингової діяльності на макрорівні (Адміністрація Президента України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство закордонних справ України) та в міжнародних організаціях (Європейська комісія ООН, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку) і корпораціях.

Викладацький склад кафедри:

 

1. Аністратенко Наталія Володимирівна

2. Бабич Тетяна Олегівна

3. Білошапка Владислав Анатолійович

4. Веремієнко Тетяна Сергіївна

5. Власенко Юлія Володимирівна

6. Галахова Тетяна Олексіївна

7. Гальперіна Любов Павлівна

8. Грищенко Наталія Вячеславівна

9. Гончарова Ольга Володимирівна

10.  Данилюк Наталія Іванівна

11.  Дзебих Ірина  Борисівна

12.  Дорошенко Олександра Сергіївна

13.  Жеваго Аліна Володимирівна

14.  Загородній Ігор Петрович

15.  Каленюк Ірина Сергіївна

16.  Кальченко Тимур Валерійович

17.  Кислицина Ольга Володимирівна

18.  Киян Єгор Михайлович

19.  Кір'якова Марина Євгенівна

20.  Кулик Юрій Євгенович

21.  Лук’яненко Дмитро Григорович

22.  Лук’яненко Ольга Дмитрівна

23.  Мальченко Анна Володимирівна

24.  Мартинюк Олена Віталіївна

25.  Олійник Вікторія Володимирівна

26.  Омельченко Роман Володимирович

27.  Орєхова Тетяна Вікторівна

28.  Панченко Євген Григорович

29.  Петрашко Людмила Петрівна

30.  Петрашко Петро Геннадійович

31.  Рябець Наталія Миколаївна

32.  Сергієнко Марія Анатоліївна

33.  Сіденко Світлана Володимирівна

34.  Тимків Ірина Валеріївна

35.  Тітова Олена Сергіївна

36.  Фурсова Олена Вікторівна

37.  Шевелюк Олександр Олександрович 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни магістерського рівня

Глобальна економіка - архів

Управлінська результативність в міжнародному бізнесі

Міжнародний інноваційний менеджмент

Міжнародний менеджмент - архів

Міжпредметний тренінг «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності (КСВ)»

Креативний менеджмент (для спеціальності "Економіка", освітня програма "Міжнародна торгівля і маркетинг", 2020)

Глобальна економіка (для спеціальності "Фінанси, банкіська справа та страхування", освітня програма "Міжнародна фінанси", 2020)

Глобальна економіка (для спеціальності "Фінанси, банкіська справа та страхування", освітні  програми "Банківський менеджмент", "Інвестиційний менеджмент", "Страхувння та ризик-менеджмент", 2020)

Глобальна економіка (для спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", освітні програми "Міжнародний бізнес", "Комерційна діяльність та логістика", "Підприємництво", 2019)

Глобальна економіка (для спеціальності "Соціологія", освітня програма "Соціологія економіки та підприємництва", 2019)

Глобальна економіка (для спеціальності "Економіка", освітні програми "Міжнародна економіка", "Економічна кібернетика", "Економічна аналітика", "Економіка агробізнесу", "Економіка підприємництва", 2018) 

Глобальна економіка (для спеціальності "Міжнародні економічні відносини", 2020)

Міжнародний менеджмент (для спеціальності "Міжнародні економічні відносини", 2020)

Міжнародний інноваційний менеджмент (для спеціальності "Міжнародні економічні відносини", 2020)

Міжнародний менеджмент (для спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, ОПП 2019)

Анотація з навчальної дисципліни "Глобальна економіка"

Глобальна економіка (для спеціальності "Соціологія", освітня програма "Соціологія економіки та підприємництва", 2021)

Глобальна економіка_2021 (вибіркова) 

Креативний менеджмент_2021 (вибіркова) 

Анотація з навчальної дисципліни "Креативний менеджмент"

Глобальна економіка (для спеціальності "Соціологія", освітня програма "Соціологія економіки та підприємництва", 2022)

Міжнародний операційний менеджмент_2022 (вибіркова)

 

Дисципліни рівня PhD