Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Кафедра міжнародного менеджменту

Головними пріоритетами роботи кафедри міжнародного менеджменту є дослідження актуальних тенденцій глобалізації світового господарства, проблем корпоративного управління і стратегічного планування.

Кадровий склад кафедри міжнародного менеджменту забезпечує викладання дисциплін на бакалаврському рівні усіх форм навчання за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво», на магістерському рівні усіх форм навчання на магістерських програмах «Управління міжнародним бізнесом» та «Бізнес-адміністрування», а також на очно-заочній та заочній формах навчання Інституту бізнес-освіти на програмах «Управління міжнародним бізнесом» та «Бізнес-адміністрування».

Положення про кафедру

Детальніше про кафедру »

Iсторiя кафедри

Кафедра міжнародного менеджменту створена у 1996 р. на основі кафедри міжнародних економічних відносин. Кафедру очолив доктор економічних наук, професор Д.Г. Лук’яненко.

Нині на кафедрі працюють 37 викладачів, у тому числі – 9 докторів економічних наук, 10 професорів, 21 кандидатів економічних наук, 9 доцентів, 7 старших викладачів та 5 асистентів, які є провідними спеціалістами в галузі міжнародного менеджменту та глобальної економіки. Серед них – відомі в країні та за кордоном вчені: заслужений діяч науки і техніки України, академік Української академії наук, лауреат премії НАН України ім. В.М.Птухи за цикл робіт «Глобалізація та інтеграція світового розвитку», доктор економічних наук, професор Д.Г.Лук’яненко; почесний професор Гарвардської школи бізнесу (США), лауреат премії імені О.Шліхтера НАН України у галузі економіки, академік Академія економічних наук України (АЕНУ), доктор економічних наук, професор Є.Г.Панченко, заслужений економіст України, професор П.Г.Петрашко (Голова державного казначейства України у 1997-2005 рр.).

Для провідних викладачів і співробітників кафедри характерною є активна позиція у сфері своєї професійної діяльності стосовно: наукової атестації міжнародників-економістів (безпосередня участь у роботі Спеціалізованих вчених рад – Д.Г.Лук’яненко, Є.Г.Панченко, Т.В.Кальченко, В.А.Білошапка; опанування і рецензування кваліфікаційних кандидатських і докторських наукових досліджень; видавничої діяльності – Д.Г.Лук’яненко є головним редактором наукових журналів "Ринок цінних паперів України" та "Міжнародна економічна політика", Є.Г.Панченко, П.Г.Петрашко, В.А.Білошапка – членами редакційних колегій цих та інших наукових журналів); експертно-консалтингової діяльності на макрорівні (Адміністрація Президента України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство закордонних справ України) та в міжнародних організаціях (Європейська комісія ООН, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку) і корпораціях.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »