Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Кафедра міжнародних фінансів

Кафедру міжнародних фінансів очолює Заслужений економіст України,

доктор економічних наук, професор Мозговий Олег Миколайович

 

                      «Думай глобально, дій глобально, заробляй глобально»

 

Місія кафедри міжнародних фінансів:

—лідерство та прогресивне мислення в сфері сучасного глобального фінансового простору;

—підготовка висококваліфікованих кадрів, що мають лідерські та високоморальні якості;

—постійне оновлення доктринальної бази з аналізом поточної глобальної фінансової ситуації з екстраполяцією на національний рівень;

—міжнародне співробітництво з ключовими міжнародними фінансовими організаціями та національними фінансовим інститутами передових країни світу;

—постійне підвищення кваліфікації працівників кафедри, обмін досвідом;

—впровадження сучасних технологій в процес навчальної, науково-дослідної та практичної діяльності співробітників кафедри;— поєднання науки і практики в фінансовій сфері;

—соціальна мобільність і конкурентоздатність як викладачів кафедри, так і їх студентів

 

Витяг з книги:

«Досвідчені інвестори знають, що дім може бути там де твоє серце. Він не завжди там де є найкращі можливості»

 

Пріоритети в розвитку кафедри:

—інтелектуальний та практичний розвиток персоналу кафедри в заданій тематиці;

—якісна передача накопленого кафедрою науково та практичного досвіду студентам

 

   Кафедра міжнародних фінансів – команда фахівців вищої кваліфікації, що здійснює фундаментальні і прикладні наукові дослідження, затребувані суспільством та веде свою роботу не тільки у напрямі підготовки фахівців для бізнес-середовища, але й є базою для формування економічної, наукової і управлінської еліти через аспірантуру та докторантуру. На кафедрі ведеться активна робота по залученню до професорсько-викладацького складу кафедри видатних вчених, провідних фахівців в галузі міжнародних фінансів, спеціалістів з досвідом науково-методичної роботи та здібних випускників.

 

Кафедрою здійснюється тісне співробітництво з:

— Верховною Радою України

—Національним банком України

—Міністерством фінансів

—Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

—Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг

— Дипломатичною академією України при МЗС

Державним управлінням справами

 

На міжнародній арені:

      Матеріал курсу кафедральної магістерської програми «Міжнародні фінанси» охоплює понад 70% Програми кандидатського обсягу знань (Program Candidate Body of Knowledge, CBOK) Інституту CFA (Chartered Financial Analyst – Сертифікований фінансовий аналітик) і одержав визнання в рамках СFA - University Recognition Program. Тепер студенти, що бажають отримати даний сертифікат будуть мати додаткові можливості щодо укріплення своїх знань на магістерській програмі «Міжнародні фінанси» та найкращим студентам буде надаватися стипендія на здачу іспитів CFA (оскільки іспити CFA є платними). CFA Інститут – це глобальна асоціація фахівців в сфері фінансів, що видає сертифікати кандидатам, які успішно склали три її іспити. Була заснована в 1947р. Дані сертифікати мають світове визнання серед роботодавців глобального фінансового середовища. Штаб-квартира CFA Iнституту знаходиться в Шарлотсвіллі (штат Вірджинія, США).

 

Історична довідка про кафедру:

   З метою підготовки фахівців з міжнародного фінансового менеджменту у 2002 році в рамках факультету міжнародної економіки і менеджменту була створена кафедра міжнародних фінансів і відкрита магістерська програма «Міжнародний фінансовий менеджмент» (керівник програми д.е.н., професор Мозговий О.М.). Колектив кафедри сформувався шляхом залучення провідних фахівців цієї галузі: д.е.н., проф.. Мозговий О.М. – член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; к.е.н., доц. Бірюк С.О. - членНаціональної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; к.е.н., доц. Бурмака М.О. – голова Державної служби України з питань захисту персональних даних. Нині на кафедрі працює 21 викладач: 5 професорів, 10 доцентів, 2 старших викладача та 4 асистенти. Вчені ступені і звання мають 76%.

Упевнено дивлячись у майбутнє кафедра міжнародних фінансів разом зі своїми студентами та випускниками закладає стратегічні підвалини добробуту та процвітання нашої держави.

 

 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Корисна інформація
Молодіжний економічний дайджест

Журнал видається самоврядним (автономним) дослідницьким ВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” з 2014 року та входить до переліку періодичних електронних наукових видань університету. Відповідальний виконавець журналу – Наукове товариство КНЕУ.

Системи дистанційного навчання

             

для доступу поза мережею КНЕУ

Оформлення наукових джерел згідно вимогам ВАК

Цей портал присвячений полегшенню процедури оформлення списку наукових джерел відповідно до вимог Вищої атестаційної комісії (ВАК) України. За допомогою порталу Ви можете швидко та легко оформити Ваш "Список використаних джерел"

Запобігання академічному плагіату

Положення про запобігання академічному плагіату

Розклад занять та консультацій викладачів кафедри
Контактна інформація
Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги 54/1 каб. 410
 
E-mail: kmf@kneu.edu.ua
Тел.:    371-61-39