Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Освітні програми магістратури

Освітньо-професійна програма «Міжнародні фінанси»

Проект Стандарту вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітня кваліфікація – магістр Фінансів, банківської справи та страхування

НАКАЗИ про започаткування, внесення змін до ОПП та призначення проєктної групи

Візитівка ОПП_2018

ОПП_2018

Навчальний план_2018

РЕЦЕНЗІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

РОБОЧІ ПРОГРАМИ навчальних дисциплін та методичні матеріали

Каталог вибіркових навчальних дисциплін

Візитівка ОПП_2019

ОПП_2019

Навчальний план_2019

Візитівка ОПП_2022

ОПП_2022

Навчальний план_2022

     Практична підготовка
     Кваліфікаційна магістерська робота

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Освітня кваліфікація – магістр Фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку

 

   Візитівка     ОПП_2023

ОПП_2023

Навчальний план_2023

РЕЦЕНЗІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

РОБОЧІ ПРОГРАМИ навчальних дисциплін та методичні матеріали

Каталог вибіркових навчальних дисциплін

Взаємодія зі стейкхолдерами:

Практична підготовка

Кваліфікаційна магістерська робота

Архів документів

Презентація ОПП «Міжнародні фінанси»

 
 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

24 липня 2015 р. магістерська програма «Міжнародні фінанси» отримала офіційне визнання від CFA Institute (глобальна асоціація професійних інвесторів), що свідчить про відповідність освітніх програм підготовки магістрів з міжнародних фінансів світовим вимогам та дозволяє офіційно здійснювати кафедрою міжнародних фінансів професійну підготовку здобувачів за CFA стандартами. Програма CFA Institute – Program Candidate Body of Knowledge (CBOK) вважається «золотим стандартом» в підготовці фахівців з фінансів.

4 липня 2017 р. ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» став першим університетом в Україні – Афілійованим членом CFA Інституту за Програмою приєднання Університету (СFA University Affiliation Program) за магістерською програмою «Міжнародні фінанси». 

Додатково до попередніх умов CFA Інститут надає доступ до:

– журналу «Фінансовий аналітик» (Financial Analysts Journal®);

– журналу CFA (CFA Magazine);

– безкоштовних пробних іспитів;

– електронної версії програми за всіма трьома рівнями іспитів.

 

ОПП «Міжнародні фінанси»:

 • Спрямована на підготовку економістів нового покоління, які матимуть глибоку теоретичну й методичну базу з питань фінансового управління суб’єктів міжнародного бізнесу та здатних: розв’язувати нестандартні завдання, приймати оптимальні рішення в нетипових умовах, генерувати оригінальні й ефективні для суспільства ідеї, креативно мислити та діяти, застосовувати сучасні економіко-математичні методи для фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі міжнародних фінансів.
 • На 80% покриває розділи навчальної програми CFA Program Candidate Body of Knowledge (CBOK), а саме: «Кількісні методи фінансової аналітики», «Фінансова економетрика», «Економікс: мікро та макроекономічний аналіз», «Облік і звітність за міжнародними стандартами», «Міжнародний фінансовий менеджмент», «Інструменти міжнародного фінансового ринку», «Валютно-фінансові операції в міжнародному бізнесі», «Управління інвестиційним портфелем та активами», «Фінансовий інжиніринг», «Професійні стандарти етики в міжнародному бізнесі» та інші;
 • Відповідно до умов співпраці з 2016 року 3  найкращих випускників Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана освітньо-професійної програми «Міжнародні фінанси» нагороджувалися грантами та отримували стипендії/знижки для сертифікації Chartered Financial Analyst® (CFA®). З червня 2019 року надавалося 6 стипендій, з 2022 року - 8. 

Підтвердження статусу освітньо-професійної програми «Міжнародні фінанси» Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана та інформація про умови й процес надання стипендій для складання іспитів для отримання сертифікату Chartered Financial Analyst®, інша важлива інформація доступна на вебсайті CFA Інституту за програмою визнання університетів (University Recognition Program).

Календар екзаменів (Exam Dates, Cost, and Registration Fees)

Інформація про стипендії (Scholarships)

Загальна інформація про програму CFA

 

Кафедра, відповідальна за реалізацію освітньо-професійної програми: Міжнародні фінанси

Рекомендований перелік напрямів досліджень кваліфікаційних магістерських робіт

(освітньо-професійних програм «Міжнародні фінанси» та «Міжнародний фінансовий менеджмент»):

 1. Міжнародні фінанси у глобальному фінансовому середовищі.
 2. Міжнародний фінансовий  ринок.
 3. Міжнародний фінансовий менеджмент.
 4. Валютно-фінансові операції в міжнародному бізнесі.
 5. Міжнародний банківський бізнес.
 6. Фінансовий ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі.
 7. Вартісно-орієнтоване управління фінансами.
 8. Міжнародне інвестування.
 9. Корпоративні стратегії глобального інвестиційного бізнесу.
 10. Фінансові стратегії суб’єктів глобального корпоративного бізнесу.
 11. Фінансовий інжиніринг.
 12. Глобальна фінансова безпека.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ» – ВАШ КВИТОК У СВІТ ПРОФЕСІЙНИХ ФІНАНСІВ І ВАШ КЛЮЧ ДО УСПІШНОЇ КАР'ЄРИ В МІЖНАРОДНІЙ КОМПАНІЇ!

 

 

Практична підготовка

 

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

 

Проект Стандарту вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітня кваліфікація – бакалавр Фінансів, банківської справи та страхування

Освітньо-професійна програма «Міжнародні фінанси»