Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Кафедра мiжнародного обліку і аудиту

Кафедра міжнародного обліку і аудиту є однією з наймолодших на факультеті, яку було створено в 2010 році. Викладацький склад кафедри представлений як досвідченими фахівцями, які мають наукові ступені доктора та кандидата економічних наук та значний досвід викладацької роботи в університеті, так і перспективною молоддю. На сьогоднішній день на кафедрі працюють 7  професорів, 6 доцентів.

Положення кафедри міжнародного обліку і аудиту 2022

Положення кафедри міжнародного обліку і аудиту 2021

Звіт про наукову роботу кафедри міжнародного обліку і аудиту 2021

Освітньо-професійна програма магістерського рівня "Міжнародний облік і аналіз" є новою програмою, яка передбачає забезпечення підготовку висококваліфікованих професіоналів у сферах міжнародного обліку та аналізу економічної діяльності, що володіють теоретичними знаннями і практичними навичками щодо управлінської діяльності на рівні міжнародних компаній і бізнес-структур, здатних розв’язувати поточні і стратегічні проблеми, пов’язані з функціонуванням суб’єктів господарської діяльності на інноваційній основі в умовах глобального конкурентного середовища.

Випусники програми "Міжнародний облік і аналіз"

 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Освітні програми кафедри