Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Партнери

Найважливішими завданнями освіти на сучасному етапі є перехід відтеоретичних знань до практичного їх застосування, що реалізуються через програми практичної підготовки для студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня освіти, а також викладачів кафедри міжнародної економіки.

Практична підготовка для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти відбувається на базі факультету міжнародної економіки і менеджменту із використанням навчально-консультаційного пункту, інтерактивних засобів факультету.

Практика бакалаврів складається з чотирьох взаємопов’язаних блоків:

І. Сучасні методи міжнародної економічної діяльності і менеджменту – опрацювання сучасних методів міжнародної економічної діяльності і менеджменту з провідними компаніями, знаними вченими, державними діячами у сфері міжнародної економічної діяльності;

ІІ. Виконання завдань бізнес-симуляції – здійснення комп’ютерної бізнес-симуляції (управління бізнес-процесами на підприємствах, що здійснюють збутову діяльність на міжнародних ринках) під керівництвом викладача;

III. Аналітична діяльність – отримання навичок та компетенцій аналітичної діяльності у міжнародній економіці;

ІV. Захист звітів з практики – отримання навичок представлення результатів практичної та аналітичної діяльності, створення та проведення презентації отриманих результатів.

Під час аудиторних занять також розглядають проблемні питання, що виникли у команд в ході бізнес-симуляції.

Практична підготовка студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти здійснюється на провідних вітчизняних підприємствах і організаціях (зовнішньоекономічних відділах або підрозділах); спільних підприємствах; філіях та представництвах зарубіжних компаній в Україні; консалтингових групах та інвестиційних агентствах; біржах та позабіржових систем; міжнародних аудиторських компаніях; комерційних банків України, представництвах зарубіжних банків та фінансових установ (валютних відділах, кредитних відділах, відділах по роботі з цінними паперами, відділах міжнародних розрахунків, відділи по роботі з пластиковими картками та іншими платіжними засобами, відділах маркетингу та реклами) тощо.

Можливим є також проходження практики на базах макрорівня. Ними є: органи державного регулювання (Міністерство економіки України; Міністерство закордонних справ України; Національний банк України; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку; Державна податкова адміністрація; профільні Держкомітети); Торгово-промислова палата; наукові установи (Інститут розвитку фондового ринку; Інститут світової економіки і міжнародних відносин та інші); Представництва міжнародних організацій (МВФ, Світового банку, ЄБРР і т.п.).

Важливо, що студенти можутьсамостійноз дозволу кафедрипідбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання.

Професійному зростанню та підвищенню рівня кваліфікації сприяють курси підвищення кваліфікації й перепідготовки науково-педагогічних працівників, семінари, тренінги, вебінари, стажування, різні форми самоосвітньої діяльності. Основними базами підвищення кваліфікації викладачів кафедри міжнародної економіки:

Вільна Школа Економіки у м.Києві;

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

Інститут вищої освіти НАПН України;

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України;

Київська школа економіки;

Київський національний торговельно-економічний університет;

Навчально-науковий інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»;

Навчальний центр НБУ;

Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста;

Національне агентство України з питань державної служби Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу;

Український інститут розвитку фондового ринку;

InWEnt Спільнота (м. Кольн, Німеччина) та Фундація сприяння Європейській інтеграції;

Академія Сініка, Інститут економіки (Тайвань, КНР);

Варшавський університет (Польща, м.Варшава);

Віденський університет (м. Відень, Австрія);

Ганноверський університет ім. Лейбніца (м.Гановер, Німеччинаа);

Державний Університет Коменського (м. Братислава, Словаччина);

Державний університет Міссурі (м. Колумбія, США);

Західно-фінляндський коледж (м.Гуйтиннен, Фінляндія);

Карлов Університет (м.Прага, Чеська Республіка);

Клайпедський університет (м. Клайпеда, Литва);

Міжнародна бізнес-школа BBSI (м. Борнмут, Велика Британія);

Міністерство сільського господарства США (м. Вашингтон, США);

Мішкольцький університет (м. Мішкольц, Угорщина);

Університе Редлендс (м. Редлендс, США);

Університет імені Александраса Стульгінскіса (м. Каунас, Литва);

Університет інформатики та мистецтв у (м. Лодзь, Польша);

Університет Мальме (м.Мальме, Швеція);

Університет Миколаса Ромеріса (м.Вільнюс, Литва);

Університет Павла Йозефа Шафарика (м. Кошице, Словаччина);

Університет Фоджа (м.Фоджа, Італія);

Центр торгової політики та права (м.Оттава, Канада).

Остання редакція: 17.04.19