Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Партнери

Найважливішими завданнями освіти на сучасному етапі є перехід від теоретичних знань до практичного їх застосування, що реалізуються через програми практичної підготовки для студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня освіти, а також підвищення кваліфікації та стажування викладачів кафедри міжнародної економіки на основі широких партнерських зв'язків кафедри, факультету та університету.

Практична підготовка для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти відбувається на базі факультету міжнародної економіки і менеджменту із використанням навчально-консультаційного пункту, інтерактивних засобів факультету.

Практика бакалаврів складається з чотирьох взаємопов’язаних блоків:

       І. Сучасні методи міжнародної економічної діяльності і менеджменту – опрацювання сучасних методів міжнародної економічної діяльності і менеджменту з провідними компаніями, знаними вченими, державними діячами у сфері міжнародної економічної діяльності;

       ІІ. Виконання завдань бізнес-симуляції – здійснення комп’ютерної бізнес-симуляції (управління бізнес-процесами на підприємствах, що здійснюють збутову діяльність на міжнародних ринках) під керівництвом викладача;

       III. Аналітична діяльність – отримання навичок та компетенцій аналітичної діяльності у міжнародній економіці;

       ІV. Захист звітів з практики – отримання навичок представлення результатів практичної та аналітичної діяльності, створення та проведення презентації отриманих результатів.

Практична підготовка студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти здійснюється:

 • на провідних вітчизняних підприємствах і організаціях (зовнішньоекономічних відділах або підрозділах);
 • на спільних підприємствах;
 • у філіях та представництвах зарубіжних компаній в Україні;
 • у консалтингових групах та інвестиційних агентствах;
 • на біржах та позабіржових системах;
 • у міжнародних аудиторських компаніях;
 • у комерційних банках України,
 • представництвах зарубіжних банків та фінансових установ (валютних відділах, кредитних відділах, відділах по роботі з цінними паперами, відділах міжнародних розрахунків, відділи по роботі з пластиковими картками та іншими платіжними засобами, відділах маркетингу та реклами) тощо.

Можливим є також проходження практики на базах макрорівня. Ними є: 

 • органи державного регулювання (Міністерство економіки України; Міністерство закордонних справ України; Національний банк України; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку; Державна податкова адміністрація; профільні Держкомітети);
 • Торгово-промислова палата;
 • наукові установи (Інститут розвитку фондового ринку; Інститут світової економіки і міжнародних відносин та інші);
 • представництва міжнародних організацій (МВФ, Світового банку, ЄБРР і т.п.).

Важливо, що студенти можуть самостійно з дозволу кафедри підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання.

Професійному зростанню та підвищенню рівня кваліфікації сприяють курси підвищення кваліфікації й перепідготовки науково-педагогічних працівників, семінари, тренінги, вебінари, стажування, різні форми самоосвітньої діяльності. Основними базами підвищення кваліфікації викладачів кафедри міжнародної економіки:

 • Вільна Школа Економіки у м. Києві;
 • Навчально-науковий інститут бізнес-освіти імені Анатолія ПОРУЧНИКА;
 • Інститут вищої освіти НАПН України;
 • Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України;
 • Київська школа економіки;
 • Київський національний торговельно-економічний університет;
 • Навчально-науковий інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»;
 • Навчальний центр НБУ;
 • Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста;
 • Національне агентство України з питань державної служби Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу;
 • Український інститут розвитку фондового ринку;
 • InWEnt Спільнота (м. Кольн, Німеччина) та Фундація сприяння Європейській інтеграції;
 • ТОВ "ЛАБА"
 • Академія Сініка, Інститут економіки (Тайвань, КНР);
 • Варшавський університет (Польща, м.Варшава);
 • Віденський університет (м. Відень, Австрія);
 • Ганноверський університет ім. Лейбніца (м.Гановер, Німеччинаа);
 • Державний Університет Коменського (м. Братислава, Словаччина);
 • Державний університет Міссурі (м. Колумбія, США);
 • Західно-фінляндський коледж (м.Гуйтиннен, Фінляндія);
 • Карлов Університет (м.Прага, Чеська Республіка);
 • Клайпедський університет (м. Клайпеда, Литва);
 • Міжнародна бізнес-школа BBSI (м. Борнмут, Велика Британія);
 • Міністерство сільського господарства США (м. Вашингтон, США);
 • Мішкольцький університет (м. Мішкольц, Угорщина);
 • Університе Редлендс (м. Редлендс, США);
 • Університет імені Александраса Стульгінскіса (м. Каунас, Литва);
 • Університет інформатики та мистецтв у (м. Лодзь, Польша);
 • Університет Мальме (м.Мальме, Швеція);
 • Університет Миколаса Ромеріса (м.Вільнюс, Литва);
 • Університет Павла Йозефа Шафарика (м. Кошице, Словаччина);
 • Університет Фоджа (м.Фоджа, Італія);
 • Центр торгової політики та права (м.Оттава, Канада).
Остання редакція: 26.01.24