Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Кафедра німецької мови

    Кафедра німецької мови прагне забезпечувати найсприятливіші умови для німецькомовної підготовки майбутніх фахівців-економістів та бути університетським центром нагромадження й поширення знань про німецьку мову, німецькомовні країни, їх розвиток та культурні надбання і традиції. У цьому контексті вона вбачає свою (двоєдину) місію в генеруванні та поширенні знань щодо можливостей ефективної організації навчального процесу з німецької мови та сприянні таким чином підготовці конкурентоспроможних і креативних фахівців завдяки оволодінню ними німецькомовною міжкультурною комунікативною компетенцією.

     Суттєве підґрунтя для досягнення зазначених завдань утворює багаторічне співробітництво з Мовним інститутом Університету Констанц (Німеччина), завдяки якому, з одного боку, традиційними стали регулярні обміни викладачами з проведенням спільних занять та обговоренням актуальних питань розвитку німецької мови і методики викладання іноземних мов, а з іншого, студенти кафедри отримують щорічно до 10 стипендій для семестрового навчання у німецькому університеті-партнері.

     Про вагомий науково-методичний потенціал кафедри свідчать, зокрема, такі факти:

     - на кафедрі працює 4 кандидатів наук та 3 випускники німецьких університетів;

     - кафедра стала одним з трьох співзасновників Української спілки германістів вищої школи;

    - починаючи з 2002 р., студенти кафедри сім разів ставали переможцями Всеукраїнських студентських олімпіадах з німецької мови та практичного кожного року були призерами цих престижних випробувань.

     Протягом останніх років кафедра зосередила особливу увагу на аспекті міжкультурного спілкування, який є одним з визначальних у розвитку сучасної світової спільноти, та разом з іншими мовними кафедрами факультету міжнародної економіки і менеджменту щорічно проводить Міжнародну конференцію «Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів».

Детальніше про кафедру »

Створення кафедри німецької мови – чи ненайпершої спеціалізованої іноземномовної кафедри у нелінгвістичному вузі – стало закономірним наслідком новітньої історії Університету. Повсякденна увага керівництва до підвищення ефективності навчального процесу та активний і послідовний розвиток партнерського співробітництва з університетом німецького міста Констанц та Віденським економічним університетом були тими визначальними – внутрішнім та зовнішнім – факторами, які обумовили прийняття Вченою Радою 26 квітня 2001 р. рішення про організацію нового підрозділу – кафедри німецької мови. Кафедру очолив кандидат філологічних наук, доцент М.М. Гавриш.

     Закономірно кафедра стала і залишається структурним підрозділом факультету міжнародної економіки і менеджменту, де іноземні мови вивчаються протягом усіх чотирьох років підготовки бакалаврів. Але на кафедру покладено і відповідальність за якісне організаційно-методичне забезпечення освітнього процесу з німецькомовних дисциплін і на інших п’яти факультетах та в двох інститутах Університету. Щорічно викладачі кафедри здійснюють викладання німецької мови понад 900 студентам.

     Специфіка відповідних спеціальностей та спеціалізацій зумовлює, звичайно, багатогранність змістовного наповнення навчального процесу, однак, ця багатовекторність реалізується на тлі єдиного концептуального підходу, а саме зорієнтованості на формування німецькомовної міжкультурної комунікативної спроможності фахівців-економістів у сфері фахового спілкування.

     Реалізація зазначеної мети досягається завдяки:

     - все ширшому впровадженню в навчальний процес інноваційних технік та прийомів викладання іноземних мов та створення власних навчальних матеріалів нового покоління (див. розділ «Навчально-методична робота»);

     - науковим дослідженням, зокрема, роботі кафедри над розділом «Проблеми та перспективи міжкультурної комунікації в умовах глобальної економічної інтеграції» в рамках комплексної міжкафедральної теми факультету міжнародної економіки і менеджменту «Глобальна економічна інтеграція: стратегічні мотивації, формати, національні інтереси» (див. розділ «Наукова діяльність»);

     - плідному співробітництву з німецькомовними інституціями, зокрема, з Гете-Інститутом, Німецькою службою академічних обмінів (DAAD), мовним інститутом університету Констанц та міжнародною спілкою «Німецька мова» (Verein Deutsche Sprache). Корисними ефектами цієї співпраці є стажування викладачів за кордоном, підвищення їх кваліфікації в рамках німецько-українських семінарів з питань викладання німецької мови, збагачення фонду навчально-методичних матеріалів кафедри.

     Зусилля кафедри втілюються в конкретні позитивні наслідки, вагомим свідченням чого є і регулярні перемоги студентів кафедри на всеукраїнських студентських олімпіадах з німецької мови. Навіть цей один факт, як уявляється, виправдовує ідею створення спеціалізованої кафедри німецької мови в нелінгвістичному ВНЗ, підкреслює її потенціал та привабливість для молоді з погляду можливостей отримання – паралельно з фаховою підготовкою – глибоких знань з німецької мови.

     А переваги вивчення німецької мови – як основної чи як другої іноземної – очевидні, адже це мова, якою як рідною в Європі говорить найбільша кількість населення.

     З одного боку, студентам КНЕУ імені Вадима Гетьмана, які володіють німецькою мовою, відкриваються численні можливості паралельного навчання чи продовження навчання в університетах німецькомовних країн.

     З іншого боку, володіння німецькою мовою – це передумова успішної професійної кар’єри, оскільки знання лише однієї іноземної мови – як правило, англійської – у сьогоднішньому глобальному світі вже не є достатніми для професійного успіху, для роботи в транснаціональних компаніях. Володіння саме німецькою мовою поліпшує шанси фахівців з економіки на ринку праці, зокрема, з таких причин:

     - Німеччина є вагомим зовнішньоекономічним та торговим партнером України;

    - німецький капітал є потужним джерелом інвестицій в українську економіку, німецькі фірми традиційно широко представлені на українському ринку;

     - серед іноземних банків в Україні вагома частка (понад 50%) належить австрійським фінансовим інститутам, серед яких Raiffeisen Bank Aval та Erste Bank;

     - більшість швейцарських фірм, представлених в Україні, є також німецькомовними.

 

 

Викладацький склад кафедри:

1. Гавриш Михайло Михайлович, завідувач кафедри, канд. філол. наук, доц.

2. Капуш Алла Володимирівна, заступник завідувача кафедри, канд. філол. наук, доц.

3. Гавриш Олена Олександрівна, канд. філол. наук, доц.

4. Кіяниця Катерина Юріївна, канд. філол. наук, викладач

5. Андрійко Василь Іванович, ст. викладач

6. Ковтун Володимир Сергійович, ст. викладач

7. Кудінов Володимир Анатолійович, ст. викладач

8. Микал Тамара Анатоліївна, ст. викладач

9. Постригань Алла Володимирівна, ст. викладач

10. Примак Оксана Миколаївна, ст. викладач

11. Приходько Наталія Григорівна, ст. викладач

12. Прокопчук Лілія Володимирівна, ст. викладач

13. Рябокучма Тетяна Олександрівна, ст. викладач

14. Сапожникова Ольга Миколаївна, ст. викладач

15. Слободзян Раїса Дмитрівна, ст. викладач

Успішні кар'єрні історії випускників кафедри
Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Освітні програми, в реалізації яких кафедра бере участь