Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Наукова діяльність

1.    Саблук П.Т., Власов В.І., Біленький О.Ю. Регіональна інтеграція як складова інтеграції - К., 2010. - 365 с.

2.    Галенко О.М. Обліково-аналітичні аспекти банкрутства підприємств України. Монографія. – К.: КНДУ «НДІРоМ», 2008. – 264 с.

3.    Галенко О.М., Герасименко О.С., Булкот Г.В., та ін. Стратегії інноваційного розвитку України: наукові концепції та практика реалізації. Колективна монографія. – К.: КНДУ «НДІРоМ», 2007. – 342 с.

4.    Європейські інтеграційні процеси: пошук, парадигми розвитку: колект. Монографія / Лук’яненко Л.І.,  Лук’яненко Д.Г., Чужиков. К.: Ін-т сучасн.підруч., 2007. – 544 с.

5.    Лук’яненко Л.І., Небильцова О.В., Коршикова Р.С. Облік фінансових інвестицій: методологія та проблеми міжнародної уніфікації. Монографія. –К.: КНЕУ, 2005. – 388 c.

6.    Кузьмінський Ю.А., Козак В.Г., Лук‘яненко Л.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Монографія. – К.: КНЕУ, 1998. – 183 с.

 

Остання редакція: 02.06.23