Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти

Остання редакція: 04.05.23