Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Мозговий Олег Миколайович

Кафедра:Кафедра міжнародних фінансів
Посада:Завідуючий кафедри міжнародних фінансів, професор
Вчене звання:професор
Науковий ступінь:доктор економічних наук
Стаж роботи:30 років
Біографія:

Український управлінець, державний діяч, вчений-економіст – доктор економічних наук професор, академік міжнародної слов’янської Академії наук (1998 р.), академік Академії економічних наук (2012 р.), член Спілки економістів України (2010 р.).

У 1980 році закінчив Київський інститут народного господарства, здобув кваліфікацію економіста. У 1988 році захистив кандидатську дисертацію. У 1999 році захистив докторську дисертацію на тему «Формування системи регулювання фондового ринку України (методологія та організація)» в Київському національному економічному університеті ім. В. Гетьмана. Перший декан факультету міжнародних економічних відносин Київського державного економічного університету (сучасна назва КНЕУ ім.В.Гетьмана) (1992-1994 рр.). Фундатор вітчизняної наукової школи фондового ринку.

Підготував 2-х докторів та 10 кандидатів економічних наук. З 2004 р. — Член спеціалізованої вченої ради Д 26.006.02 по захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності 08.00.02 — світове господарство і міжнародні економічні відносини

Проходив наукове стажування в США, Франції, Великій Британії, Аргентині, Чилі, Німеччині.

Член редакційних колегій наукових журналів «Ринок цінних паперів України» та «Міжнародна економічна політика»

 

Державний службовець 1-го рангу (з 1995 року)

 

Приймав активну участь в:

 1. створенні системи правового регулювання відносин, що виникають на ринку цінних паперів, захисту інтересів інвесторів, запобігання зловживанням та порушенням на фондовому ринку
 2. впровадженні принципів корпоративного управління в Україні
 3. формуванні інституційної інфраструктури обліку прав на цінні папери та розрахунків за ними
 4. створені передумов щодо впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в акціонерних товариствах тощо.
Є розробником регулятивної системи вітчизняного ринку цінних паперів, зокрема:
 
 • Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»
 • Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів України»
 • Закону України «Про акціонерні товариства»
 • Закону України «Про депозитарну систему України»
 • Закону України «Про інститути спільного інвестування» тощо.
а також численних проектів Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України

 

Нагороди:

 1. Орден «За заслуги» ІІ ступеня (2013 р.)
 2. Орден «За заслуги» III ступеня (2008 р.)
 3. Почесне звання «Заслужений економіст України» (2003 р.)

 

Відзнаки

 • Почесна грамота Верховної Ради України (2003 р.)
 • Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2002 р.)
 • У 1997 та 1998 рр. нагороджений дипломами лауреата другої та третьої загальнонаціональної програми «Людина року» в номінації «Фінансист року», володар титулу «Людина року 1998» в номінації «Фінансист року»;
 • Нагороджений відзнакою «Знак Пошани» Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (2001 р.);
 • Нагрудним знаком Міністерства освіти України «Петро Могила» (2006 р.);
 • Відзнакою Державного комітету фінансового моніторингу України — нагрудним знаком «Честь і доблесть» І ступеня (2010 р.);
 • Відзнакою Державної служби України «За сумлінну працю» (2010 р.);
 • Дипломом та медаллю «20 років незалежності України» міжнародного академічного рейтингу популярності «Золота фортуна» (2011 р.);
 • Почесною відзнакою Фонду державного майна України (2011 р.)
 • Диплом та пам’ятна медаль «Золота книга ділової еліти України» (2001 р.)
 • Дипломом та пам’ятна медаль національної іміджевої програми «Лідери XXI століття»
 • Включений до книги «Україна на межі тисячоліть. 500 впливових особистостей» (2000 р.)

 

Викладає дисципліни: Фондовий ринок