Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Керівництво

Завідувач кафедри —
Мозговий Олег Миколайович,
доктор економічних наук, професор
Тел: 38 (044) 458-02-03
e-mail: mozgowy@kneu.edu.ua

 

Заступник завідувача кафедри —
Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор

e-mail: frol_7@ukr.net 

Заступник завідувача кафедри з науково-дослідної роботи
Отченаш Катерина Георгіївна
кандидат економічних наук, доцент кафедри

e-mail: lx3272@ukr.net

 

 

Остання редакція: 25.01.19