Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Excellent Business School

 Факультет міжнародної економіки і менеджменту - один з найбільших та інноваційних факультетів у структурі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.  

Положення про факультет

Детальніше про факультет »

 

ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

У 1989 р. за ініціативи ректора університету професора А.Ф. Павленка на фінансово-економічному факультеті було відкрито нову спеціальність «Міжнародні економічні відносини» та створено кафедру міжнародних економічних відносин, яку очолив к.е.н, доцент Лук’яненко Дмитро Григорович.

Факультет міжнародних економічних відносин

У 1992 р. створено факультет міжнародних економічних відносин, до складу якого увійшли дві кафедри: міжнародних економічних відносин та іноземних мов. Першим деканом факультету було призначено к.е.н., доцента Мозгового Олега Миколайовича.


 Мозговий О. М.
Декан факультету
1992–1994 рр.

Факультет міжнародної економіки і права

У 1993 р. на факультеті була відкрита друга спеціальність – "Правознавство". З 1994 р. отримав назву факультету міжнародної економіки і права. У 1995 р. деканом був призначений к.е.н., доцент Лук’яненко Дмитро Григорович. У рамках реорганізації факультету були утворені такі кафедри: міжнародної економіки, міжнародного менеджменту, правознавства та правового регулювання економіки.


 Лук'яненко Д.Г.
Декан факультету
1995–2012 рр.

Факультет міжнародної економіки і менеджменту

З червня 1999 р. у звя'зку зі створенням юридичного факультету в КНЕУ функціонує факультет міжнародної економіки і менеджменту. У 2013 р. деканом обрано випускника факультету, к.е.н., доцента Солодковського Юрія Мечиславовича.

Новаторські підходи в управлінні факультетом та сучасний світовий досвід підготовки фахівців стали стимулом для відкриття нових спеціальностей та освітніх програм підготовки здобувачів на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти:

                  - Міжнародна економіка
                  - Міжнародний бізнес
                  - Міжнародні економічні відносини
                  - Міжнародні фінансові відносини

Трансформаційні процеси в суспільстві, упровадження мотиваційної політики розвитку інтелектуального та кадрового потенціалу сприяли відкриттю на факультеті нових освітніх програм підготовки здобувачів на другому (магістерському) рівні вищої освіти:

                   - Міжнародна економіка
                   - Міжнародний облік і аналіз
                   - Міжнародна торгівля і маркетинг
                   - Міжнародні економічні відносини
                   - Міжнародні фінанси
                   - Міжнародний бізнес
                  - англомовні програми "Бізнес-адміністрування"

                    та "Міжнародний менеджмент" (акредитовані у США).                                              

 

 

Факультет міжнародної економіки і менеджменту один з найбільших і найпопулярніших у структурі університету. Накопичений досвід, високий професіоналізм викладачів і співробітників, динаміка розвитку, реальна внутрішня і міжнародна конкурентоспроможність випускників дозволили факультету стати провідним центром підготовки національних кадрів у сфері міжнародного бізнесу і права.
Онлайнові сервіси
  • Замовити довідку (денна ф.н.)
  • Замовити довідку чи виклик на сесію (заочна ф.н.)