Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Міжнародна академічна мобільність

     Міжнародна диверсифікація наукових пріоритетів, спрямована на формування міжнародного потенціалу кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»та поширення результатів її наукових досліджень за межами національного освітнього середовища, реалізована у проекті «European corporate social responsibility (CSR)  business practices». Ідея названого проекту викристалізувалась з багаторічних наукових досліджень під керівництвом професора Лук’яненка Д.Г. та обумовлена: ескалацією ризиків сталого цивілізаційного розвитку, стимулюванням інтеграційних процесів між Україною та ЄС, необхідністю кардинального перетворення сучасної системи освіти в напрямку організації процесу навчання та застосування інноваційних технологій.

      Проект «European corporate social responsibility (CSR) business practices» виконується у відповідності до умов Грантової Угоди між ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та Виконавчою агенцією з освіти, аудіовізуальної політики та культури Європейської комісії (№2014-1786/001-001) за напрямом “Jean Monnet” в рамках програми ЕРАЗМУС+ 2014-2020. Напрям “JeanMonnet” в рамках програми ЕРАЗМУС+ започатковано у 1989 році і названо на честь одного з «архітекторів» та батьків-засновників ЄС – французького політичного діяча Ж.Моне. Програма фінансується ЄС та спрямована на стимулювання викладацької та дослідницької діяльності, осмислення та полеміки щодо євроінтеграційних процесів. Новий фокус напряму “JeanMonnet” програми ЕРАЗМУС+2014-2020 зосереджено на урізноманітненні досліджень за рахунок включення нових тематичних напрямів та формування генерації викладачів на основі партнерства задля інновацій та обміну кращими практиками. Креативний формат проектів – викладання та дослідження в області європейських студій.

     Проект «European corporate social responsibility (CSR) business practices» виконується командою викладачів-дослідників кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»: д.е.н, професором Панченко Є.Г., д.е.н., професором Петрашко Л.П., к.е.н., доцентом Мартинюк О.В., к.е.н., доцентом Кір’яковою М.Є., асистентом Кияном Є.М.

    Поширення такого досвіду в перспективі дасть змогу покращити не тільки обізнаність науково-викладацького складу щодо питань з корпоративної соціальної відповідальності, а і виробити певну єдину програму та вплинути на бізнес середовище України в цілому. 

    Міжнародна академічна мобільність є сучасним інтеграційним процесом у сфері освіти та науки, що дає можливість професорсько-викладацькому складу нашої кафедри приймати участь у різноманітних навчальних, навчально-дослідницьких програмах, зокрема:

  •  У 2014 р. к.е.н., ст.викладач кафедри Тітова О.С. успішно пройшла стажування у Борнмутській Міжнародній Бізнес-школі (м.Бормут, Великобританія).
  • Протягом 2013-2014 рр. к.е.н., доцент кафедри Данилюк Н.І. успішно пройшла стажування у Вищій школі менеджменту Університету Мериленд (University of Maryland College Park) (м.Вашингтон, США) за програмою "Прикладний міжнародний бізнес та міжнародний менеджмент".
  • Протягом 2012-2013 рр. к.е.н., старший викладач кафедри Дорошенко О.С. успішно пройшла стажування в Жіночому університеті Іхва, організованому Міжнародною Корейською Агенцією розвитку (КОІСА) під егідою міжнародної програми співробітництва від уряду Південної Кореї м.Сеул. 
  • Протягом 2012-2013 рр. асистент кафедри Киян Є.М. успішно пройшов стажування у Школі Державної Політики та Управління при Корейському Інституті розвитку (м.Сеул, Південна Корея).

       Викладачі кафедри також прийняли активну участь у серії тренінгів в рамках спільного проекту ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", Жан-Моне Фонду (Jean Monnet Fund) та Виконавчої Агенції з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури: "Адвокація європейської інтеграції" (д.е.н., професор Кальченко Т.В.; к.е.н., доцент Рябець Н.М., 2015), "Інноваційний та інвестиційний розвиток ЄС" (д.е.н., професор Лук`яненко Д.Г.; к.е.н., доцент Кислицина О.В.; к.е.н., доцент Тимків І.В., 2015), "Модель європейського регіонального розвитку" (д.е.н., професор Білошапка В.А.; к.е.н., ст.викладач Веремієнко Т.С.; к.е.н., доцент Рябець Н.М.; асистент Власенко Ю.В., 2015).

 

 

Остання редакція: 21.12.15