Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Дисципліни магістерського рівня

Глобальна економіка - архів

Управлінська результативність в міжнародному бізнесі

Міжнародний інноваційний менеджмент

Міжнародний менеджмент - архів

Міжпредметний тренінг «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності (КСВ)»

Креативний менеджмент (для спеціальності "Економіка", освітня програма "Міжнародна торгівля і маркетинг", 2020)

Глобальна економіка (для спеціальності "Фінанси, банкіська справа та страхування", освітня програма "Міжнародна фінанси", 2020)

Глобальна економіка (для спеціальності "Фінанси, банкіська справа та страхування", освітні  програми "Банківський менеджмент", "Інвестиційний менеджмент", "Страхування та ризик-менеджмент", 2020)

Глобальна економіка (для спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", освітні програми "Міжнародний бізнес", "Комерційна діяльність та логістика", "Підприємництво", 2019)

Глобальна економіка (для спеціальності "Соціологія", освітня програма "Соціологія економіки та підприємництва", 2019)

Глобальна економіка (для спеціальності "Економіка", освітні програми "Міжнародна економіка", "Економічна кібернетика", "Економічна аналітика", "Економіка агробізнесу", "Економіка підприємництва", 2018) 

Глобальна економіка (для спеціальності "Міжнародні економічні відносини", 2020)

Міжнародний менеджмент (для спеціальності "Міжнародні економічні відносини", 2020)

Міжнародний інноваційний менеджмент (для спеціальності "Міжнародні економічні відносини", 2020)

Міжнародний менеджмент (для спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, ОПП 2019)

Анотація з навчальної дисципліни "Глобальна економіка"

Глобальна економіка (для спеціальності "Соціологія", освітня програма "Соціологія економіки та підприємництва", 2021)

Глобальна економіка_2021 (вибіркова) 

Креативний менеджмент_2021 (вибіркова) 

Анотація з навчальної дисципліни "Креативний менеджмент"

Глобальна економіка (для спеціальності "Соціологія", освітня програма "Соціологія економіки та підприємництва", 2022)

Міжнародний операційний менеджмент_2022 (вибіркова)

Глобальна економіка (для спеціальності "Маркетинг", освітня програма "Маркетинг", 2021)

 

 

 

В рамках реалізації євроінтеграційних прагнень та участі України в глобальному ринку праці відкрито англомовну магістерську програму «Управління міжнародним бізнесом». Програма включає три взаємопов'язаних за змістом модулі: нормативних міжнародних дисциплін, спеціальних наук та практичної підготовки, яка включає міжпредметний тренінг «Крос-культурні особливості міжнародного менеджменту в контексті адаптації досвіду провідних ТНК до умов середовища України». Керівник програми – к.е.н., доцент Олійник В.В.

 

Спільні англомовні програми кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та Бізнес-школи університету Редлендс (США) «Бізнес-адміністрування» та «Міжнародний менеджмент» у 2015 р. пройшли акредитацію у Міністерстві освіти США, що дає можливість отримання студентами КНЕУ подвійного диплому.

Інформація про акредитацію англомовних програм в США

Остання редакція: 20.02.23