Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Савчук Наталія Володимирівна

Кафедра: Кафедра міжнародних фінансів
Посада: Професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 30 років
Біографія:
Професійний профіль
Контекстні навики: вміння досягати поставленої мети, сильні організаційні навики. Досвід розробки, апробації та реалізації бізнес-рішень та наукових проектів.
Кросконтекстні навики: кроскультурність, екологічне мислення, креативність,  цифрова грамотність, медіа грамотність, емоційний інтелект. Як результат – динамічна кар’єра, яка демонструє постійний успіх у якості викладача на рівні вищих навчальних закладів.
 
Автор 85 публікацій, в галузі публічних фінансів, глобальних фінансів та фінансових ринків. З них 1 одноосібна монографія «Бюджетні пріоритети України в контексті суспільного вибору» 3 статті в міжнародних науко метричних виданнях SCOPUS, а саме:
 
1. Modern tendencies of the Ukrainian banking system development// Стаття//Business Perspectives. Banks and Bank Systems (open-access) SCOPUS,– Volume 12(4), doi:10.21511/bbs.12(4). 2017.10,P.105-113(Dmytro Grydzhuk)
2. Modeling the economic security of regional external trade flows//Стаття//ESCI by Web of Science, Directory of Open Access Journals,).Baltic Journal of Economic Studies.  Vol. 3 , No. 5 .- December,2017,P.19-25 (Tatiana Bludova)
3. Політика дефіцитного фінансування в Україні та за кордоном//Стаття//Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал національної академії управління. Мжнародні наукометричні бази SciVerse  Scopus, Index Copernicus)  – К.: НАУ, 2014, № 7 (157), С. 116-124
 
 
Освіта:
Науковий ступінь доктор економічних наук, спеціальність «Гроші, фінанси і кредит» , Вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана», м. Київ, Україна, 2015.
 
Дисертація: «Бюджетні пріоритети демократичного суспільства: світова теорія і практика»
 
Наукове звання професор за кафедрою міжнародних фінансів, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ, Україна, 2018.
 
Кандидат економічних наук, спеціальність «Фінанси, грошовий обіг і кредит» Київський державний економічний університет, м. Київ, Україна, 1993.
 
Дисертація:  Державний борг Великобританії: 70-90 рр. 
 
Дійсні академічні посади: Професор, кафедра міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ, Україна
 
Дійсне членство:
Спеціалізовані  ради із захисту докторських дисертацій за спеціальністю «фінанси,гроші та кредит» Д 26.239.02  в Державній установі «Інститут економіки та прогнозування НАН України» і Д 26.006.04  в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Член Міжнародної Академії бізнесу і економіки з 2017 р., Лас-Вегас, США . Член міжнародного Атлантичного економічного співтовариства  з 2018 р., Атланта, США
Гранти:
Nataliya Savchuk «Макроекономічне заключення розвитку ринку облігацій в Україн: поява, тенденції та пекрспективиі» Грант для наукового дослідження TACIS ACE Fellowship contract No. T95-4621-F. Січень 1998 – липень 1998: Nataliya Chirva (Savchuk). «Державні облігації на невдосконаленому ринку»
Грант для наукового дослідження TACIS ACE Fellowship contract No. T94-1401-F. Жовтень 1995 – Березень 1996
 
Міжнародна діяльність: Заступник директора програми Світового банку для країн-учасників СНД «Ефективне управління банком» для викладачів вищих навчальних закладів та банкірів . Вересень 1994 – серпень 1995 та листопад 1997 – червень 1998.
 
Дисципліни:
Бакалаврський рівень - Міжнародні фінанси
Магістерський рівень – Міжнародний фінансовий ринок
Програми PhD – Глобальний фінансовий ринок
 
Автор тренінгу «Ризик-менеджмент в банках» з дисципліни «Міжнароднийфінансовий ринок»
 
Професійний розвиток та публічна діяльність:
Участь в роботі тематичного курсу «Інновації освіти»(12-19 вересня 2017 року) при Шуменському університеті (м. Шумен) та департаменті підвищення
кваліфікації (м.Варна) , опанувала наступні напрями впровадження в навчальний процес: інноваційні технології, система тестового навчання, підготовка економістів майбутнього.
Участь в стажуванні в місті Прага (2-9 липня 2016 року), яке було організовано для викладачів вищих навчальних закладів Пражським Інститутом підвищення кваліфікації і присвячено питанням написання науко метричних публікацій та здійснення проектної наукової діяльності країнами Європейського Союзу»
Участь в роботі 9-го форуму Україна-Європа, який відбувся в М. Лодзь (24-26 січня 2016 року), де виступала доповідачем дискусійної панелі «Ділеми
економічної політики в Україні. Що потрібно для запобігання кризи?»
 
Сертифікати:
Сертифікат Ecole Internationale de Langue et de Civisation Francaisrs (Paris, France) зі знання французської мови.
Сертифікат рівня B2 (Independent User Vantage) згідно зі шкалою володіння іноземними мовами Ради Європи, виданий Міністерством освіти і науки
України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Сертифікат Sommerhochshulkurs des Institutes fur Betriebswirtschaftslehre der Universitat Wien (Wien, Austria)
 
Досвід роботи в інших ненаукових організаціях:
Київський міський виконком Економіст Київського міського фінансового управління, 1985-1989 роки.