Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Міжнародні фінанси

 

 

4 липня 2017р. ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана» став першим університетом в Україні – Афілійованим членом CFA Інституту по Програмі приєднання університету (СFA University Affiliation Program) за магістерською програмою "Міжнародні фінанси". 

Додатково до попередніх умов CFA Інститут надає доступ до:
 
– журналу «Фінансовий аналітик» (Financial Analysts Journal®);
– журналу CFA (CFA Magazine);
– безкоштовних пробних іспитів;
– електронної версії програми за всіма трьома рівнями іспитів.
 
 

24 липня 2015 р. магістерська програма "Міжнародні фінанси" отримала офіційне визнання від CFA Institute (глобальна асоціація професійних інвесторів), що свідчить про відповідність навчальних програм підготовки магістрів з міжнародних фінансів світовим вимогам та дозволяє офіційно здійснювати кафедрою міжнародних фінансів професійну підготовку фахівців за CFA стандартами. Програма CFA Institute – Program Candidate Body of Knowledge вважається «золотим стандартом» в підготовці фахівців з фінансів ;

Спрямована на підготовку економістів нового покоління, які матимуть глибоку теоретичну й методичну базу з питань фінансового управління суб’єктів міжнародного бізнесу та здатних: розв’язувати нестандартні завдання, приймати оптимальні рішення в нетипових умовах, генерувати оригінальні й ефективні для суспільства ідеї, креативно мислити та діяти, застосовувати сучасні економіко-математичні методи для фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі міжнародних фінансів.

На 80% покриває розділи навчальної програми CFA Program Candidate Body of Knowledge (CBOK), а саме: «Кількісні методи фінансової аналітики», «Фінансова економетрика», «Економікс: мікро та макроекономічний аналіз», «Облік і звітність за міжнародними стандартами», «Міжнародний фінансовий менеджмент», «Інструменти міжнародного фінансового ринку», «Валютно-фінансові операції в міжнародному бізнесі», «Управління інвестиційним портфелем та активами», «Фінансовий інжиніринг», «Міжпредметний тренінг: етика та професійні стандарти в міжнародному бізнесі» та інші;

Відповідно до умов співпраці, 3  кращі випускники ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» магістерської програми «Міжнародні фінанси» нагороджуються грантами та отримують стипендії для сертифікації Chartered Financial Analyst® (CFA®). А на червень 2019 р. - надається 6 стипендій. 

Підтвердження статусу магістерської програми «Міжнародні фінанси» ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» та інформація про умови й процес надання стипендій для складання іспитів для отримання сертифікату Chartered Financial Analyst®, інша важлива інформація доступна на:

Зазначення КНЕУ на вебсайті CFA Інституту  по програмі визнання університетів (University Recognition Program)    https://www.cfainstitute.org/community/university/Pages/recognition_program_for_universities.aspx

Календар екзаменів    ( https://www.cfainstitute.org/programs/cfaprogram/exams/Pages/cfa_exam_calendars.aspx)

Інформація про стипендію CFA (Awareness Scholarships)   https://www.cfainstitute.org/programs/cfaprogram/scholarships/Pages/awareness_scholarships.aspx

Загальна інформація про програму CFA     (https://www.cfainstitute.org/programs/cfaprogram/Pages/index.aspx?WPID=Programs&PageName=Homepage)

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ТЕРМІНІВ ПОДАЧІ ЗАЯВОК НА ЗДАЧУ ІСПИТІВ CFA

Випускаюча кафедра: Міжнародні фінанси

Напрями магістерських досліджень:

1.Інвестиційні стратегії суб’єктів глобального інноваційного бізнесу.

2.Корпоративні стратегії глобального інвестиційного бізнесу.

3.Інвестиційний компонент стратегічного менеджменту ТНК.

4.Антикризовий фінансовий менеджмент ТНК.

5.Транснаціональний капітал на глобальних фінансових ринках.

6.Управління фінансами міжнародних корпорацій.

7.Аналіз фінансового стану ТНК та оцінка перспектив її діяльності

8.Оцінка та управління вартістю бізнесу міжнародних корпорацій.

9.Управління міжнародними інвестиційними проектами.

10.Управління інвестиційним портфелем та активами.

11.Фінансові та підприємницькі ризики в діяльності міжнародних корпорації.

12.Фінансові інновації в діяльності ТНК.

 

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА «МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ» – ВАШ КВИТОК У СВІТ ПРОФЕСІЙНИХ ФІНАНСІВ І ВАШ КЛЮЧ ДО УСПІШНОЇ КАР'ЄРИ В МІЖНАРОДНІЙ КОМПАНІЇ!