Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Циганкова Тетяна Михайлівна

Кафедра:Кафедра міжнародної торгівлі і маркетингу
Посада:Завідувач кафедри, професор
Вчене звання:професор
Науковий ступінь:доктор економічних наук
Стаж роботи:35 років
Біографія:

Одержала освіту у Київському інституті народного господарства ім. Д.С. Коротченко (планово-економічний факультет), у 1992 р. закінчила Міжнародний інститут менеджменту "МІМ - Київ" (МВА Programme). Кандидатську дисертацію захистила у 1986р. у Київському інституті народного господарства, у 2003р. -докторську дисертацію на тему "Сучасна парадигма міжнародного маркетингу". Є членом Вчених Рад університету та факультету міжнародної економіки і менеджменту, членом спеціалізованих Вчених рад Д 26.006.02 Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. (спеціальності 08.00.02 – "світове господарство і міжнародні економічні відносини") та Д 26.801.01 Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Директор Центру розвитку міжнародної торгівлі Інституту глобальної економічної політики при факультеті міжнародної економіки і менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. З 2001р. керівник сертифікатної англомовної програми дистанційного навчання "Торгова політика та комерційна дипломатія". Заступник головного редактора міжнародного журналу "Міжнародна економічна політика" (International Economic Policy) – фахове видання ВАК.
Член Української асоціації маркетингу (УАМ) та член редакційної колегії професійного видання УАМ – журналу "Маркетинг в Україні". Стажувалась в університетах США, Канади, Великобританії, Бельгії, Південної Кореї та Китаю. Має досвід консультування національних експортерів та зарубіжних компаній (Франція, Німеччина, Бельгія, США).

Автор  та співавтор 14 підручників та навчальних посібників, 10 монографій, понад 100 статей у вітчизняних та закордонних журналах.

Викладає дисципліни на кафедрі: «Міжнародна торгівля», «Торгова політика та комерційна дипломатія», «Міжнародний маркетинг» та «Управління міжнародним маркетингом».