Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Відбулася презентація нової монографії!30 Жовтня 2017р.

Презентація монографії "Франция в глобальном мире: посик конкурентной стратегии" за авторством викладачів кафедри міжнароної економіки!

Авторський колектив:

Я.М.Столярчук

Н.А.Татаренко

А.М.Поручник

К.И.Звиргзде

В монографії розкрито теоретичні та практичні проблеми реалізації стратегій національного розвитку в умовах формування нового світового порядку. Значну увагу приділено прогнозуванню сценаріїв глобального економічного розвитку, дослідженню національних інтересів в парадигмі нового світопорядку, ідентифікації стратегічних векторів реструктуризації глобальної економіки, а також оцінці ключових напрямів модернізації націоанльних економічних стратегій в умовах глобальної нестійкості. Сформульовано авторський кгонцептуальний підхід до аналізу етапів та механізмів реалізації Францією національної стратегії економічного розвитку в сукупності зовнішньоторгівельного, інвестиційного та науково-технічного компонентів. Обгрунтовані ключові напрями глобального суперництва в військово-політичній, фінансовій та міграційній сферах.

Зміст монографії тут