Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Міжнародна економіка

   Ключова спеціальність факультету міжнародної економіки і менеджменту, на якій навчаються більше ніж 1700 студентів (близько 1500 на денній формі та майже 300 – на заочній і дистанційній формах навчання).

    Випускова кафедра – кафедра міжнародної економіки.

    Форми навчання: денна, заочна, дистанційна.

    Термін навчання – 4 роки.

  Обравши цю спеціальність, ви гарантовано отримаєте глибокі фундаментальні знання та здобудете прикладні вміння у сферах економіки, менеджменту, фінансів, міжнародних економічних відносин. Ви зможете:

  • аналізувати та виявляти закономірності й тенденції розвитку економічних систем;
  • приймати відповідальні управлінські рішення як на корпоративному, так і на державному рівнях;
  • вільно спілкуватися в партнерських колах кількома мовами (рідною та опанувавши 2-3 за вашим вибором).

  Спеціальність «Міжнародна економіка» 25 років тому була започаткована як ексклюзивний освітній продукт саме нашого факультету. Її актуальність і якісний рівень підтверджений успішними випускниками-лідерами бізнесу та управління, що гідно репрезентують країну й університет у світі.

Приєднуйтеся до нас, щоб стати найкращими в глобальному економічному середовищі!

Структурно-логічна схема обов'язкових дисциплін підготовки фахівців з міжнародної економіки

Остання редакція: 09.02.18