Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Бакалаврські спеціальності

Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 240 кредитів ЄКТС.

 

Остання редакція: 25.07.17
Бакалаврські спеціальності факультету міжнародної економіки і менеджменту
Міжнародна економіка

   Ключова спеціальність факультету міжнародної економіки і менеджменту, на якій навчаються більше ніж 1700 студентів (близько 1500 на денній формі та майже 300 – на заочній і дистанційній формах навчання).

    Випускова кафедра – кафедра міжнародної економіки

Міжнародні економічні відносини

  Спеціальність факультету міжнародної економіки і менеджменту, яка представляє інший системно-логічний погляд на розвиток світогосподарських відносин та відповідно – на підготовку фахівців галузі, виокремилася у 2014 році в рамках традиційної спеціальності «Міжнародна економіка»

Міжнародний бізнес

  Нова спеціальність факультету міжнародної економіки і менеджменту у галузі знань «Управління та адміністрування» / «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

  Випускова кафедра – кафедра міжнародного менеджменту.

   Форми навчання: денна, заочна

Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення

   Нова спеціальність факультету міжнародної економіки і менеджменту споріднена з класичною спеціальністю «Міжнародна економіка».

   Випускова кафедра – кафедра міжнародної торгівлі.  

   Форми навчання: денна.

   Термін навчання – 4 роки