Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Проведення інтерактивних лекцій08 Вересня 2017р.

Сучасний рівень підготовки студентів передбачає використання інноваційних методик і технологій навчання. Викладачі нашої кафедри успішно провели інтерактивні лекції з дисциплін "Українська словесність", "Мовна культура сучасної бізнес-комунікації", "Культура наукової мови", "Копірайтинг". Активну участь у лекціях узяли студенти 1та 2 к. факультетів міжнародної економіки і менеджменту, маркетингу, економіки та управління, юридичного факультету та ін. (були запропоновані презентації, цікаві доповіді та відеоресурс з коментуванням прослуханого матеріалу). Прикладом креативної міжфакультетської співпраці були виступи студентів факультету економіки та управління на лекціях з української словесності перед студентами спеціальності "Міжнародний бізнес"!