Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Реєстрація на МКТ/МТНК для вступників до магістратури!!!16 Червня 2022р.

Реєстрація на МКТ/МТНК  для вступників до магістратури!!!

 

Шановні вступники на навчання для здобуття освітнього ступеня магістрна освітні програми факультету міжнародної економіки і менеджменту!

        З 27 червня 2022 року до 18:00 18 липня 2022 рокуу ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» буде проводитися дистанційна реєстрація вступників для складання магістерського комплексного тесту (МКТ https://testportal.gov.ua/magisterskyj-kompleksnyj-test-mkt/ ) та магістерського тесту навчальної компетенції (МТНК https://testportal.gov.ua/magisterskyj-test-navchalnoyi-kompetentnosti-mtnk/ ), які бажають взяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за освітніми програмами факультету міжнародної економіки і менеджменту:

  • Міжнародна економіка, спеціальність 051 «Економіка»
  • Міжнародна торгівля і маркетинг, спеціальність 051 «Економіка»
  • Міжнародний облік і аналіз, спеціальність 051 «Економіка»
  • Міжнародний бізнес, спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
  • Бізнес-адміністрування, спеціальність 073 «Менеджмент»
  • Міжнародні фінанси, спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
  • Міжнародні економічні відносини, спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини

 

Пропонуємо наступний алгоритм дій для дистанційної реєстрації вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» для складання МКТ/МТНК

         1. Вступник у терміни, відведені для реєстрації, має надіслати на офіційну електронну адресу Приймальної комісії vstup2022@kneu.edu.uaскановані копії (фотокопії):

          - заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (далі – Анкета https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/Zayava-anketa-MKT_MTNK.pdf );

          - документа, що посвідчує особу;

          - облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

          - документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);

          - медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання).

          У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по-батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності).

          Приймальна комісія універcитету здійснює реєстрацію вступників та оформлення екзаменаційного листка.

          Після оформлення сканована копія екзаменаційного листка та реєстраційної карти відправляється вступнику на електронну адресу, вказану в Анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії. Вступник має перевірити інформацію, зазначену у надісланому екзаменаційному листку. У разі виявлення помилок потрібно звернутися до приймальної комісії університету.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на сторінці Українського центру оцінювання якості освіти створюється «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

    

Чекаємо Вас на факультеті міжнародної економіки і менеджменту!!!