Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Конкурс на вакантні місця навчання за державним замовленням22 Вересня 2020р.

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу щодо переведення студентів на навчання за державним замовленням на факультеті міжнародної економіки і менеджменту

(згідно положення про порядок переведення студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана»

на вакантні місця навчання за державним замовленням)

Кількість бюджетних місць на денній формі навчання:

На другому курсі:

  • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація 6М04 Міжнародний бізнес – 1 (одне)

На другому (магістерському) рівні вищої освіти другого року навчання:

  • 051 Економіка Освітня програма: Міжнародна торгівля і маркетинг - 1 (одне);
  • 051 Економіка Освітня програма: Міжнародна економіка - 1 (одне);
  • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Освітня програма: Міжнародний бізнес - 1 (одне)

Для участі у конкурсі студенти з 23 вересня по28 вересня 2020 року (16:30) повинні подати в деканат факультету (к.406 1 корп.) наступні документи:

  1. Власноруч написану заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Університету;
  2. Копії та оригінали документів, які підтверджують право студента на переведення поза конкурсом або на першочергове право переведення на навчання за державним замовленням.