Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Список студентів, які переведені на вакантні місця на навчання за державним замовленням15 Лютого 2022р.

Оголошення

про проведення конкурсу щодо переведення студентів на навчання за державним замовленням на факультеті міжнародної економіки і менеджменту

(згідно положення про порядок переведення студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана»

на вакантні місця навчання за державним замовленням)

Кількість бюджетних місць на ДЕННІЙ формі навчання:

На другому курсі:

  • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація 6М04 Міжнародний бізнес – 3 (три).

На третьому курсі:

  • 051 Економіка, освітня програма 6М01 Міжнародна економіка – 5 (п’ять);
  • 292 Міжнародні економічні відносини, освітня програма 6М03 Міжнародні економічні відносини – 1 (одне);
  • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація 6М04 Міжнародний бізнес – 2 (два).

На четвертому курсі:

  • 051 Економіка, освітня програма 6М01 Міжнародна економіка – 2 (два);
  • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація 6М04 Міжнародний бізнес – 2 (два).

 

Для участі у конкурсі студенти з 21 лютого по25 лютого 2022 року (до 16:00) повинні подати в деканат факультету (к.406 1 корп.) наступні документи:

  1. Власноруч написану заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Університету;
  2. Копії та оригінали документів, які підтверджують право студента на переведення поза конкурсом або на першочергове право переведення на навчання за державним замовленням.