Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Збірник матеріалів Щорічної науково-практичної студентської Інтернет-конференції для магістрів факультету МЕіМ08 Грудня 2022р.

7 грудня 2022 р. успішно відбулась Щорічна науково-практична студентська Інтернет-конференція для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету міжнародної економіки і менеджменту.

Конференція була організована за наступним платформами:

1. Глобальні імперативи зеленого розвитку: виклики і перспективи для України- кафедра міжнародної економіки

Модератор: к.е.н., доцент Черницька Т.В. - t_chernytska@kneu.edu.ua

2.Особливості міжнародного бізнесу  в умовах повномасштабного вторгнення РФ в Українукафедра міжнародного менеджменту

Модератор:к.е.н., доцент Олійник В.В. - voliinyk@ukr.net

3. Євроінтеграційний вимір міжнародної економічної діяльностікафедра європейської економіки і бізнесу

Модератор: к.е.н., доцент Вінська О.Й.- oksana_v@hotmail.com

4. Аналітичне забезпечення національної моделі відновлення економікикафедра міжнародного обліку і аудиту

Модератор: к.е.н., доцент Максименко А.В. - an-maksimenko@ukr.net

За матеріалами Конференції опубліковано ЗБІРНИК ТЕЗ СТУДЕНТІВ

Дякуємо усім за успішну роботу!