Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Дисципліни бакалаврського рівня (вибіркові)

Остання редакція: 24.07.20