Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Дисципліни бакалаврського рівня (вибіркові)

Остання редакція: 16.03.20