Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Дисципліни бакалаврського рівня (обов’язкові)

Остання редакція: 24.01.23
Німецька мова як основна іноземна для початківців (І-ІІ курси, для освітніх програм факультету міжнародної економіки і менеджменту)