Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Анотації дисциплін магістерської програми "Міжнародна торгівля і маркетинг"

Анотації вибіркових дисциплін магістерської програми "Міжнародна торгівля і маркетинг"

Вибіркові компоненти ОП: 

Глобальні маркетингові комунікації

Глобальні ланцюги постачання

Соціальна відповідальність

Митне регулювання

Управління інтелектуальною власністю

Цифрові технології у міжнародній торгівлі і маркетингу

Креативний менеджмент

Облік і звітність за МСФЗ

Міжнародний фінансовий менеджмент

Європейський бізнес та корпоративні стратегії

Європейська економіка

 

Остання редакція: 22.07.22