Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Іринчина Інна Борисівна

Кафедра: Кафедра міжнародної торгівлі і маркетингу
Посада: Доцент кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Біографія:

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана на тему: «Регулювання міжнародних торговельних відносин в умовах членства України у СОТ» за спеціальністю «Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини». Ph.D. in EconomicSciences

З 2005 року – доцент кафедри міжнародної торгівлі, КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Стажування:

 

1. ISPOR (International Society for farmacoeconomicsand outcome research) 20th Annual European Congress, Glasgow, Scotland . Short Course Certificate “Introduction to Health Economic/                Pharmacoeconomic Evaluations” 2017

2.ISPOR Short Course Certificate “Reimbursement System for                 Pharmaceuticals in Europe” Glasgow, Scotland ,2017

3. Інститут підвищення кваліфікації в галузі дистанційних освітніх технологій/ свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ148272-16/ 16, 25 квітня, 2016 р.

4.Certificate of participation№ 553110-EPP-1-2014-1UA-EPPJMO-MODULE in the training “European business-practices of CSR”, Co-funded by   the Erasmus+ Programme of the of the European Union, Kyiv, KNEU 06.04.2016

5. Certificate of the training for a modern community “Our Community! Debate and Negotiate for Interests and Compromises”, CIVIC - Institute for International Education in cooperation with IFA (Institute fur           Auslandsbeziehungen - Institute for International Cultural Relations), Kyiv 03/2014 – 04/2014 - Certificate of the training “European Union Innovation and Investment Development”Co-funded by   the Lifelong Learning Programme of the European Union, Kyiv, KNEU

 

 

6. Certificate This is to certify that Irynchyna Inna has complited level Advanced 1 / Council of Europe Advanced 1 at Speak up English School and has achieved the following results^ Average: 89,00%/ Grammar: 92,00%, Reading: 80,00%, Listening: 100,00%, Writing: 85,00%. Date 31.08.2016

6. Certificate “Our Community! Debate and Negotiate for Interests and Compromises”, CIVIC - Institute for International Education in cooperation with IFA (Institute fur   Auslandsbeziehungen - Institute for International Cultural Relations), Kyiv 30.11.2016

7. Certificate № №529031 – LLP -1-2012-1-UA-AJM-MO/9  від 05.04. 2014in the training “European Union Innovation and Investment Development”Co-funded by   the Lifelong Learning Programme of the European Union, Kyiv, KNEU, 05/04/2014

 

8. Тренінг для тренерів “Модель європейського регіонального розвитку”, спільний проект КНЕУ та ЄС №528395-LLP-1-2012-1-UA-AJM-CH, договір № 2012 - 2848 / 001 – 001 (свідоцтво № 528395-LLP-1-2012-1-UA-AJM-CH/27 від 05.07.2014);

9. Тренінг “Адвокація європейської інтеграції”, програма Жана Моне, спільний проект КНЕУ та ЄС №199755-LLP-1-2011-UA-AJM-MO (свідоцтво № 529031-LLP-1-2012-1-UA-AJM-MO/25 від 18.04.2014);

 

 


Викладає дисципліни на кафедрі: «Міжнародна торгівля» та «Митне регулювання». Організовує роботу наукового студентського клубу кафедри.

Науково-практична діяльність: Prezident-Elect Ukrainian Regional Chapter Of The ISPOR - International Society for Pharmacoeconomics and Outcome Research - https://www.ispor.org/docs/default-source/regional-chapters/ukraine/leadership.pdf?sfvrsn=9ddf6818_0

Науковий керівник Магістерської програми "МВА у галузі охорона здоров"я"  Інститут бізнес освіти ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана