Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році26 Грудня 2019р.

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Інформаційний лист щодо проведення

І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році

зі спеціалізації «Економіка та економічна політика» та

спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1271 від 04.10.2019 р.  та відповідно до наказу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» № 757 від 21.10.2019р.  в межах проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році на факультеті міжнародної економіки і менеджменту оголошується конкурсний відбір студентських наукових робіт зі спеціалізації  «Економіка та економічна політика» та спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

До участі у конкурсі запрошуються студенти, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра та магістра на факультеті міжнародної економіки і менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», у тому числі іноземці та особи без громадянства.

На конкурс подаються наукові роботи, оформлені за такими вимогами: текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль – 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм. Обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінок (без урахування додатків та переліку літературних джерел). Наукова робота обов’язково повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та надсилаються на електронну адресу конкурсу: kme@kneu.edu.uaу форматі .doc та .pdf (наприклад: назва файлу: шифр роботи .doc ташифр роботи .pdf.).

Учасники Конкурсу подають (за наявності): довідки про впровадження результатів наукового дослідження; копії публікацій за проблематикою дослідження (тез виступів на конференціях, наукових статей) в окремому конверті під шифром роботи. Наукові роботи виконуються українською мовою.

Роботи необхідно подати на кафедру міжнародної економіки (ауд.407) не пізніше 26 грудня 2019 року (друкований варіант).

На Конкурс не приймаються наукові роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, мають відзнаки НАН України та органів державної влади.

За результатами І туру будуть визначені автори трьох найкращих наукових робіт, які прийматимуть участь у ІІ турі Конкурсу, що проходитиме в лютому-квітні 2020 року на базі економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (зі спеціалізації  «Економіка та економічна політика»)  та Інституту міжнародних відносин Київського національного  університету імені Тараса Шевченка  (зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини»), про що буде повідомлено  не пізніше 15 січня 2020 року.