Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Обговорення дисертації Різви Лілії Анатоліївни!19 Квітня 2019р.

19 квітня 2019 року на спільному засідання кафедр міжнародної економіки та міжнародного обліку та аудиту було обговорено дисертацію доктора філософії зі спеціальності 292 "Міжнародні економічні відносини" Різви Лілії Анатоліївни на тему: "Глобальний вимір розвитку ринку нерухомості", науковий керівник д.е.н. професор Галенко О.М.

Актуальність теми не виклакає сумнівів, бо ринок нерухомостівсіх без виключення країн світу, є одним з найважливіших індикаторів рівня розвитку національних ринкових відносин, відбиваючи наявність тісного взаємозв’язку з ринками товарів, послуг, факторів виробництва, інвестиційних і фінансових ресурсів, цінних паперів і кредитних зобов’язань.

Членами двох кафедр була проведена плідна та конструктивна дискусія щодо сучасного стану та майбутніх перспектив розвитку світового та вітчизняного ринку нерухомості, що базувалась використанні економіко-математичних моделей.