Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Наукова діяльність

Науково-дослідну роботу на кафедрі проводять відомі в Україні вчені-економісти: проф. Поручник А. М., проф. Антонюк Л. Л., проф. Швиданенко О. А., проф. Столярчук Я. М., доц. Філіпенко В. І., молоді науковці доценти Ільницький Д. О., Паценко О. Ю., Молчанова Е. Ю., Савицька С. О., Ольшевська І. П., Цимбал Л.І. та понад 30 аспірантів кафедри. 

За роки існування кафедри на ній підготовлено 7 докторів та 30 кандидатів економічних наук. У 2009 р. докт. екон. наук Швиданенку О. А. та докт. екон. наук Столярчук Я. М. за цикл робіт Глобальний економічний розвиток: тенденції, суперечності, асиметрії було присуджено Премію Президента України для молодих вчених, а аспірантка Зарицька І. А. стала лауреатом Премії Фонду Президента України Леоніда Кучми Україна за кращу наукову працю серед молодих дослідників на тему: Перерозподіл фінансових шоків в економіці в умовах глобальної фінансово-економічної кризи.

Науковці кафедри започаткували такі піонерні напрямки наукових досліджень в Україні, як:

 • інтеграція України у світове господарства;
 • глобальна регіоналістика;
 • міжнародна конкурентоспроможність країн;
 • інноваційний компонент глобального економічного розвитку;
 • глобальні асиметрії економічного розвитку.

Лише за останні 10 років науковці кафедри опублікували більше 10 фундаментальних індивідуальних та колективних монографій, які отримали високу оцінку серед наукової громадськості України та за кордоном. Серед них:

 • Поручник А. М., Антонюк Л. Л. Венчурний капітал: зарубіжний досвід та проблеми становлення в Україні (2000 р.). 
 • Поручник А. М., Антонюк Л. Л. та ін. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації (2001 р.).
 • Пахомов Ю.М., Лукяненко Д.Г. та ін. Глобалізація і безпека розвитку (2001 р.).
 • Антонюк Л. Л., Поручник А.М., Савчук В.C.. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації (2003 р.).
 • Антонюк Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації (2004 р.).
 • Поручник А. М., Антонюк Л. Л., Швиданенко О. А. та ін. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку. У 2-х томах (2006 р.).
 • Пахомов Ю.М. та ін. Цивилизационные модели современности (2006 р.).
 • Швиданенко О. А. Глобальна парадигма конкурентоспроможності: теоретичні та прикладні аспекти (2007 р.).
 • Поручник А. М., Антонюк Л. Л., Швиданенко О. А. та ін. Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей (2007 р.)
 • Поручник А. М. Національний інтерес України: економічна самодостатність у глобальному вимірі (2008 р.).
 • Поручник А. М., Столярчук Я. М. та ін. Глобальна економіка ХХІ століття: людський вимір (2008 р.).
 • Пахомов Ю.М. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010 2020 роки в умовах глобалізаційних викликів (2008 р.).
 • Столярчук Я. М. Глобальні асиметрії економічного розвитку (2009 р.).
 • Поручник А. М., Столярчук Я. М., Антонюк Л. Л. Антициклічне регулювання ринкової економіки: глобалізаційна перспектива (2010 р.).
 • Поручник А. М., Антонюк Л. Л., Столярчук Я. М. Конвергенція економічних моделей Польщі та України (2010 р.).
 • Лук'яненко Д.Г. Міжнародна економіка: підручник / Д.Г.Лук'яненко, А.М. Поручник, Я.М. Столярчук. (2014 р.).

На сьогодні науково-дослідна робота ведеться в рамках реалізації міжкафедральної держбюджетної науково-дослідної теми: Стратегії національного розвитку в парадигмі глобальної економічної політики. Її координує Центр міжнародної конкурентоспроможності, який є структурним підрозділом науково-дослідного Інституту глобальної економічної політики факультету міжнародної економіки і менеджменту КНЕУ.

Члени кафедри беруть участь в проведенні цілого ряду міжнародних конференцій, симпозіумів, семінарів, зокрема постійно діюча міжурядова конференція Україна на шляху до зрілої національної державності: перехід до розвиненої ринкової економіки (2002-2005 рр., м. Вашингтон, США), Economics America (2000, м. Саванна, США), Розширення ЄС на Схід (2001, м. Брюссель, Бельгія), Розвал СРСР: 10 років потому (2001, м.Москва, Державна Дума РФ), Regional Development-2002 (2002, м.Каунас, Литва), Reinventing Regions in the Global Economy (2003, м. Піза, Італія), Соціальні диференціації та економічне зростання в умовах регіоналізації та глобалізації (2005, м. Жешов, Польща); Транскордонне співробітництво: на шляху до ЄС (2005, м. Охрід, Македонія); Соціальні нерівномірності та економічне зростання (2008, м. Жешов, Польща), Management and Sustainable Development (2009, м. Софія, Болгарія); Туреччина енергетичний хаб для Європи: перспективи та виклики (2009, м.Брюссель, Бельгія), Veda v vznik 2009/2010 (2010, м.Прага, Чеська республіка) та багато інших.

У науково-методичній роботі колективу кафедри важливе місце належить залученню студентства до науково-дослідної роботи, зокрема через застосування різноманітних інноваційних форм і методів активізації навчального процесу: проведення науково-методичних і тематичних семінарів, круглих столів, науково-практичних конференцій, надання консультаційної та методичної допомоги при підготовці студентів до участі в олімпіадах і наукових конференціях і конкурсах, організація і проведення щорічної науково-практичної конференції студентів КНЕУ (секція Міжнародна економіка) тощо. При кафедрі діє студентський науковий гурток, учасники якого неодноразово ставали призерами всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності Міжнародна економіка, а також здобували перші місця на міжнародних студентських конференціях.

Консалтингова діяльність

Важливими напрямками науково-консалтингової діяльності кафедри є участь її фахівців у підготовці законодавчих та нормативних документів, аналітичних матеріалів для державних інституцій Кабінету Міністрів України, Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства економіки України, Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Единбурзької школи бізнесу, Інституту економіки, екології та права, Київської Обласної Державної Адміністрації, Інституту газу Національної Академії Наук України, Української Академії Зовнішньої Торгівлі, Державного комітету з питань регуляторної політики, ЗАТ ДХЛ Інтернешнл Україна.

Остання редакція: 25.01.19