Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Міжнародна безпека

  Мета дисципліни: сформувати систему теоретичних знань, вмінь та практичних навичок у сфері міжнародної безпеки, а також форм, методів та механізмів її забезпечення.

 

Завдання дисципліни:

-  озброїти студентів знаннями щодо сутності міжнародної безпеки, її рівнів, ключових принципів та історичних передумов формування;

- опанування знаннями щодо суб’єктів та об’єктів міжнародної безпеки;

- навчити визначати сутність та загрози національній економічній безпеці, а також її місце у системі державного управління економікою; 

- навчити студентів аналізувати структуру та механізм забезпечення економічної безпеки в банківсько-фінансовій та енергетичній сфері;

- сформувати вміння щодо загроз продовольчій безпеці та світового досвіду регулювання безпечності продуктів харчування;

- допомогти студентам освоїти методи і механізми сучасної системи протидії загрозам в інформаційній сфері;

- навчити визначати інструменти та важелі протидії відмиванню «брудних грошей»;

- сформувати вміння використовувати одержані знання у практичній діяльності, враховуючи тенденції і перспективи світогосподарського розвитку.

Предметом дисципліни є: система міждержавних відносин щодо забезпечення міжнародної безпеки в умовах загострення глобальних проблем людства.  

Після опанування науки «Міжнародна безпека» студенти набудуть компетентностей щодо функціонування системи міждержавних відносин у сфері забезпечення міжнародної безпеки в умовах загострення глобальних проблем людства, а саме:

- розуміння сутності міжнародної безпеки, її рівнів, ключових принципів, передумов формування;

- визначення зовнішніх викликів та загроз національній економічній безпеці, а також її місця у системі державного управління;

- оцінювання рівня засобів гарантування національної економічної безпеки в усіх її сферах: макроекономічній, зовнішньоекономічній, фінансовій, енергетичній та продовольчій;

- застосування ефективних інструментів, методів та механізмів у формуванні сучасної системи міжнародної безпеки, а також інструменти та важелі протидії відмиванню «брудних грошей» та новітніх загроз в інформаційній сфері;

- впровадження отриманих знань у практичній діяльності, враховуючи тенденції та перспективи світогосподарського розвитку.

Остання редакція: 17.04.19

Публікаціі з предмету