Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Інформація про результати або здобутки кафедри за 2011- 2015 роки

За п’ять років по кафедрі захищено 17 кандидатських дисертацій за наступною тематикою:«Система регулювання аграрного сектору ЄС»,«Конкурентоспроможність національних банківських систем в умовах євроінтеграції», «Глобальна трансформація системи соціальних послуг», «Організаційно-економічні форми інтернаціоналізації університетської діяльності»,«Інтеграційні процеси в європейському фінансовому просторі»,

«Моніторинг фінансових потоків в бюджетній сфері ЄС»,«Глобалізація інституційного забезпечення прямого іноземного інвестування», «Інституціоналізація глобального ринку об’єктів інтелектуальної власності», «Міжнародні інвестиційні процеси  і гармонізація національних податкових систем»,«Кластерні моделі розвитку країн Скандинавського регіону», «Система регулювання конкурентних відносин суб’єктів глобального ринку», «Континентальна інтеграційна стратегія США в умовах глобалізації»,«Механізм впливу тнк на економічне зростання країн, що розвиваються»,«Формування інноваційної конкурентоспроможності економіки Китаю», «Диверсифікація світового ринку енергетичних ресурсів в умовах глобальної енергетичної кризи»,«Формування та структуризація глобального ринку консалтингових послуг»,«Глобальна інтеграція національних інноваційних систем».

Опубліковано наступні монографії :

1. Монографія «Ресурси та моделі глобального економічного розвитку» автори Поручник А.М., Столярчук Я.М.;

2. Монографія «Україна-Іран: через довіру до партнерства» автори Поручник А.М. та інші;

 

3.Колективна монографія «Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование» автори Лук’яненко Д.Г., Поручник А.М., Колесов В.П.

4. Монографія «Конкурентоспроможність, проблеми науки та практики» автори Антонюк Л.Л. та інші;

 

5. Монографія «Особливості регулювання ринку освітніх послуг» автори Каленюк І.С., Цимбал Л.І.;

 

6. Монографія «Глобальні трансформаційні імперативи сталого розвитку національної економіки» автори Столярчук Я.М. та інші;

 

7. Монографія «Формування ефективної політики залучення та розміщення іноземних інвестицій» автори Кокоріна В.І., Зінов’єв І.Ф., Покотаєва О.В., Вишняков В.М., Петрова Г.Є., Томарева В.В., Коротаєва Ю.В.;

 

8. Монографія «Глобальні трансформаційні імперативи сталого розвитку національної економіки» автори Кутняк О.В. За заг. наук. ред. Реутова В.Є.

 

9. Монографія/ за ред.  Беседіна В., Музиченка  А., Швиданенка ОСША і світ ХХІ століття: Монографія/ за  ред.  Пахомов Ю.М., Коваль І.М., Шергін С.О. та інші .

10. Идентичности и ценности в эпоху глобализации: Монографія/ за ред. Ю.Пахомов, Ю. Павленко ;

11. Современная экономика: анализ тенденций и перспектив развития: Монографія. Одесса:.(Молчанова Є.Ю.);

12.Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні:Монографія/ за ред.  Павленко А., Антонюк Л., та інші – К.:КНЕУ, 2014. (Поручник А., Ільницький Д.О., Стрельник С.О.).

 

Інноваційним продуктом єпідручник з «Міжнародної економіки» (10 кредитів ) автори Д.Лук’яненко, А.Поручник, Я.Столярчук. Перший в Україні підручник в якому курс міжнародна економіка представлений як наука (860 стор).

 

За п’ять роківпідготовлено 155 наукових статей обсягом 87,15д.а., прийнятоучасть у науково-практичнихта міжнароднихконференціях– 274; питома вага на одного викладачів за п’ять років становить: 8,88 д.а.

 

На базі кафедри була проведена серія майстер-класів професора PotsdamУніверситету Нью-Йорка Г.Гарденера, а також міжнародний тренінг за участі професора університету Редленс США Джеральда Грошека;

Проводиться активна співпраця з Единбурзькою Бізнес Школою, м. Единбург, Великобританія (представництво в Україні) з приводу читання курсу «Економікс» для слухачів програм МВА. Разом з тим, співпраця здійснювалась з міжнародною бізнес-школою SICMBABritishProgramз приводу викладання курсу «Економіка підприємства» для слухачів програми МВА. Викладачі кафедри здійснюється консалтинговий супровід представництва міжнародного медіа-холдингу SUPMEDIAз приводу проведення маркетингових досліджень медіа-ринку України, а також з Університетом Софія-Антіполіс (м. Ніцца, Франція) в межах функціонування Французько-українського інституту менеджменту: підготовка спільної французько-української сертифікованої програми з маркетингу для слухачів Центру магістерської підготовки ДВНЗ КНЕУ імені В.Гетьмана; формування наукових лабораторій з французькими партнерами (зокрема, у таких сферах, як: управління кластерною моделлю регіонального розвитку; концепція соціально-етичного маркетингу в контексті сталого розвитку). Провадиться активнаспівпраця з Вищою школою економіки та культури (м. Рига, Латвія);з Центральноєвропейським університетом (м. Будапешт, Угорщина). Викладачі кафедри читають лекції в  іноземних університетах світу зокрема у м. Бремен (ФРН) курс «Глобальне підприємництво у висхідних країнах (30 год.). Активно провадяться інтерактивні лекції за участі фахівців «Великої четвірки» аудиторських та консалтингових компаній:   «ПрайсвотерхаусКуперс», «КПМГ», «Делойт» та «Ернст енд Янг» та багатьох інших.

Команда КНЕУ під керівництвом професора кафедри Антонюк Л.Л. приймає участь у міжнародному  конкурсі з інвестиційних досліджень(CFAInstituteResearchChallenge). Організатор змагання (CFAInstitute) є всесвітньо відомим у сфері корпоративних фінансів закладом, що здійснює сертифікацію інвестиційних професіоналів і об’єднує їх у національні асоціації у більшості країн світу,команда КНЕУ зайняла 1 місце  у Амстердамі і стала глобальним фіналістом у м. Атланта (США). Команда КНЕУ під керівництвом викладача кафедриАнтонюк Л.Л. 2 роки поспіль перемагає в національному змаганні Enactus– це міжнародний конкурс, що об’єднує студентів, викладачів і представляла Україну в КНР та Південній Африці.

Наша кафедра спільно з авторитетною міжнародною консалтитнговою компанією КПМГ започаткувала міжнародний конкурс «Майбутня Україна 2030» для студентів та аспірантів;міжкафедральний  науковий семінар, на тему: «Спільна аграрна політика ЄС та її трансформації. Доповідачем виступив професор Університету Огайо Стенлі Томпсон, окрім того було проведеноміжнародний  круглий стіл на тему «Роль університетів у консультуванні агробізнесу». В заході прийняли участь провідні фахівці КНЕУ (факультети міжнародної економіки, економіки та управління, аграрного менеджменту, інформаційних технологій), професор штату Огайо Аллан Лайнс, представники аграрного бізнесу, влади та студенти); науково-методичний семінар за участю проф. Університету Огайо Стенлі Томпсон на тему: Розвиток аграрного сектору економіки США і збереженнядовкілля»;лекцію  професора Кортінаса  з відомої Іспанської бізнес-школи IE (Instituto de Empresa) в Мадриді  на тему: "Глобальна конкуренція: мультиполярний сценарій развитку бізнеса".

Викладачі кафедри забезпечують читання авторських курсів в зарубіжних університетах:  «Глобальне підприємництво у висхідних країнах» Університет «Отто фон Геріке» (м. Магдебург, Німеччина) доцент Стрельник С.О.

Проведення наукових досліджень за міжнародними грантами

-        виграний  грант для дослідників Міжуніверситетського центру Дубровнік (Хорватія) Тема дослідження «Розділені суспільства: війна та мир у ХХІ столітті» ст. викладач Стрельник С.О.;

-        проведено  спільні дослідження з університетом Ганновера імені Лейбніца за кошти ЄК в межах 7 рамкової програми SEARCH на тему: «Обмін знаннями: тісні міжрегіональні зв’язки сусідніх країн»  проф. Антонюк Л.Л.;

-        виграний грант стажування  у Державний університет Огайо асистент Чеберяк О.В. (Міністерство сільського господарства США) проводить Faculty ExchangeProgram (FEP).  Місце проведення: США, штат Огайо, місто Колумбус. 

Остання редакція: 04.02.16