Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Відбулась робоча зустріч завідувача кафедри Бурмаки М.О. з- Головою Національної науково-технологічної асоціації України Івченком В.А. та Виконавчим директором цієї асоціації,кандидатом наук з державного управління Мауліком С.С.20 Вересня 2022р.

14.09.2022 р. відбулась робоча зустріч завідувача кафедри міжнародного менеджменту КНЕУ імені Вадима Гетьмана Бурмаки М. О. зі зовнішніми стейкхолдерами ОПП «Міжнародні економічні відносини» (бакалаврський рівень) - Головою Національної науково-технологічної асоціації України Івченком В. А. та Виконавчим директором цієї асоціації,кандидатом наук з державного управління Мауліком С. С.

На зустрічі були обговорені питання щодо залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів,представників роботодавців з числа членів та керівників Національної науково-технологічної асоціації, що повинно сприяти формуванню у студентів актуальних фахових компетенцій щодо реалізації такої форми міжнародних економічних відносин, як міжнародний трансфер технологій на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях.Також, в рамках Меморандуму про співпрацю між Університетом і Асоціацією було домовлено продовжити сприяння професійному розвитку викладачів КНЕУ через спільні заходи з Національною науково-технологічної асоціації України.

Зовнішніми стейкхолдерами було запропоновано в процесі наступного перегляду освітньо-професійноїпрограми розглянути можливість введення навчальної дисципліни «Міжнародний технологічний трансфер» до переліку обов’язкових компонент програми.

У свою чергу, завідувач кафедри міжнародного менеджменту подякував стейкхолдерам за надані пропозиції і висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю з вдосконалення ОПП «Міжнародні економічні відносини» згідно з сучасними реаліями.