Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Грант Європейської Комісії "Інноваційний та інвестиційний розвиток ЄС"

Грант Європейської Комісії

Програма "Lifelong Learning Programme" ("Безперервне навчання")

Суб-програма - Програма Жана Моне, Ключова діяльність 1

Тип проекту - Європейський модуль

Назва проекту - "Інноваційний та інвестиційний розвиток ЄС"

Номер проекту № 529031-LLP-1-2012-1-UA-AJM-MO

Грантова угода № 2012-2907/001-001

 

      Практикум з проведення тренінгів з європейської інтеграції «Інноваційно-інвестиційний розвиток ЄС»

 

     Перший етап тренінгу «Інноваційний та інвестиційний розвиток Європейського Союзу» тривалістю 40 академічних годин було проведено 19 – 23 листопада 2012 року у місті Сімферополі на базі Кримського Економічного Інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Взяло участь майже 40 осіб.

     Другий етап тренінгу було проведено у м. Київ на базі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у період з 11 по 15 березня 2013 року. Кількість учасників також наблизилася до 40.

     Традиційно комфортна та креативна атмосфера тренінгу сприяла ефективній командній роботі. Малі диверсифіковані групи забезпечили взаєморозуміння як між фахівцями різних професій — правничих, політологічних, економічних, географічних спеціальностей, так і між викладачами та студентами різних курсів. Загалом, як свідчить проведене анкетування присутніх, тренінг виправдав очікування його учасників, сприяв більш чіткому усвідомленню сутності та моделей інноваційно-інвестиційного розвитку ЄС як на наднаціональному та країновому рівнях, так і на регіональному та підприємницькому.

     Цікавою особливістю реалізації проекту стала та обставина, що у ньому взяли участь деякі учасники попереднього тренінгу — «Адвокація європейської інтеграції», які з’явились вже не самі, а заохотили своїх колег, знайомих та навіть родичів до участі у новому проекті, який характеризується більш високим рівнем складності. Відтак розробники тренінгу отримали значний мультиплікативний ефект з вертикальним та горизонтальним рівнями ідентифікації.

 

     У 2012-2013 навчальному році цей проект привернув увагу своєю складністю, адже бажаючих взяти участь в ньому аспірантів і кандидатів наук було значно більше, аніж аудиторних можливостей. На тренінгу в Києві  були присутні викладачі вищих навчальних закладів, практики, і, що найбільш цікаво, винахідники, які цікавились особливостями комерціалізації інновацій в державах ЄС. Щодо частини з них, то від організаторів тренінгів вони отримали консультації вже й після його завершення.

     Рівень набутих знань в ході тренінгів відрізнявся в 1,7-1,9 разів порівняно з початковим. 

   У 2013-2014 роках згідно умов грантової угоди було проведено два п'ятиденних тренінги загальною тривалістю 80 академічних годин на базі ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". Загальна чисельність слухачів склала 53 особи. Третій етап реалізації проекту було проведено у період з 4 по 8 листопада 2013 року. Четвертий етап реалізації європейського модулю відбувся у період з 31 березня по 4 квітня 2014 року.

     З 16 по 20 березня 2015 р. в тренінговому центрі  ДВНЗ  «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» проходив черговий етап грантового тренінгу «Інноваційно-інвестиційний розвиток Європейського Союзу» 529031-LLP-1-2012-1-UA-AJM-MO, в якому взяли участь 32 особи з різних регіонів України та з різних ВНЗ.

     Вибір здійснювався на конкурсній основі, вирішальне значення при цьому мало обґрунтування  аплікантом своєї  мотивованості  від отримуваних компетенції  у подальшій роботі . Первинне тестування виявило доволі значну розбіжність між учасниками щодо розуміння сутнісних відмінностей в інноваційній та інвестиційній сферах ЄС (від 5 до 15 балів з 24 можливих).  Середній бал становив 11, 66. Клопітка п’ятиденна робота тренерів та учасників змінила ситуацію. Середній бал зріс до 17,22, що яскраво свідчить про ефективність навчання.

     Також важливою є оцінка самого тренінгу з боку учасників значна частина яких заявила про своє бажання взяти участь у наступних програмах і висловила свою подяку Європейській Комісії за фінансову і організаційну підтримку грантового проекту КНЕУ.

 
Остання редакція: 15.04.19