Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Оголошується конкурс на вакантні бюджетні місця02 Березня 2020р.

Оголошення

Про проведення конкурсу щодо переведення студентів на навчання за державним замовленням на факультеті міжнародної економіки і менеджменту

(згідно положення про порядок переведення студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана»

на вакантні місця навчання за державним замовленням)

Кількість бюджетних місць на денній формі навчання:

На другому курсі:

-         051 Економіка, спеціалізація 6М01 Міжнародна економіка – 2 (два)

На третьому курсі:

-         051 «Економіка» Спеціалізація 6М01: Міжнародна економіка - 1 (одне);

Для участі у конкурсі студенти з 02 березня по 06 березня 2020 року (16:30) повинні подати в деканат факультету (к.406 1 корп.) наступні документи:

1.    Власноруч написану заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Університету;

2.    Довідку щодо середнього балу успішності (видається деканатом факультету міжнародної економіки і менеджменту виключно з ПС «СтудентWEB»);

3.    Копії та оригінали документів, які підтверджують право студента на переведення поза конкурсом або на першочергове право переведення на навчання за державним замовленням.