Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Оголошується конкурс на вакантні бюджетні місця28 Вересня 2018р.

Оголошення

Про проведення конкурсу щодо переведення студентів на навчання за державним замовленням на факультеті міжнародної економіки і менеджменту

(згідно положення про порядок переведення студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана» на вакантні місця навчання за державним замовленням)

Кількість бюджетних місць на денній формі навчання:

На другому курсі:

 • 051 «Економіка» Спеціалізація 6М01 «Міжнародна економіка» - 3 (три);
 • 051 «Економіка» Спеціалізація 6М02 «Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення - 2 (два);
 • 292 «Міжнародні економічні відносини» Спеціалізація 6М03 «Міжнародні економічні відносини» - 1 (одне);
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Спеціалізація 6М04 «Міжнародний бізнес» - 1 (одне).

На третьому курсі:

 • 051 «Економіка» Спеціалізація 6М01 «Міжнародна економіка» - 9 (дев’ять);
 • 292 «Міжнародні економічні відносини» Спеціалізація 6М03 «Міжнародні економічні відносини» - 2 (два).

На шостому курсі:

 • 051 «Економіка» Спеціалізація «Міжнародна економіка» - 1 (одне).

Для участі у конкурсі студенти з 28 вересня по 09 жовтня 2018 року повинні подати в деканат факультету наступні документи:

 1. власноруч написану заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Університету;
 2. завірену деканатом копію своєї навчальної картки;
 3. довідку щодо середнього балу успішності (видається деканатом факультету міжнародної економіки і менеджменту виключно з ПС «СтудентWEB»);
 4. копії та оригінали документів, які підтверджують право студента на переведення поза конкурсом або на першочергове право переведення на навчання за державним замовленням.