Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Реєстрація на ЗНО з ІНОЗЕМНОЇ МОВИ для вступників до магістратури!!!07 Травня 2020р.

Шановні здобувачі освітнього ступеня «магістр»!

             Інформуємо dас про зміну порядку та термінів реєстрації вступників на ЗНО з іноземної мови (Єдиного вступного іспиту).

            З 9:00 12 травня 2020 року і до 18:00 5 червня 2020 рокуу ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» буде проводитися реєстрація вступників, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за освітніми програмами факультету міжнародної економіки і менеджменту:

  • Міжнародна економіка;
  • Міжнародна торгівля і маркетинг;
  • Міжнародний облік і аналіз;
  • Міжнародні фінанси;
  • Міжнародний бізнес;
  • Міжнародний менеджмент;
  • Бізнес-адміністрування;
  • Міжнародні економічні відносини.

 

 

Пропонуємо наступний алгоритм дій для реєстрації здобувачів освітнього ступеня «магістр» для складання ЗНО з іноземної мови:

         1. Вступник у терміни, відведені для реєстрації, має надіслати на офіційну електронну адресу Приймальної комісії vstup_magistr2020@kneu.edu.uaскановані копії (фотокопії):

          - заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (далі – Анкета) (зразок додається https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/zrazok-zayava-anketa_  YEVI_YEFVV.pdf);

          - документа, що посвідчує особу;

          - облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

          - документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках)

          - медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);

          - фотокартки для документів (чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахування норм, наведених у пунктах 3-7 розділу ІІІ Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за №875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за №1146/34117) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1146-19;

           Для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих навчальних військових навчальних закладах (закладах освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО, необхідно подати довідку, видану за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплому в рік вступу.

          У темі листа вступник обовязково зазначає прізвище, імя, по-батькові.

          В тексті листа вступник обовязково зазначає прізвище, ім’я, по-батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності)

 

          Приймальна комісія універcитету здійснює реєстрацію вступників та оформлення екзаменаційного листка.

         Якщо у процесі перевірки документів установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, приймальною комісією буде надіслано повідомлення про відмову від реєстрації з вказанням причини відмови

          Після оформлення сканована копія екзаменаційного листка відправляється вступнику на електронну адресу, вказану в Анкеті.

         Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканкопії екзаменаційного листка, та в разі виявлення помилок звернутися до Приймальної комісії для з’ясування ситуації.

          Оформлений екзаменаційний листок зберігається в Приймальній комісії та видається вступнику особисто.

          

          Звертаємо увагу, що реєстрації на ЗНО з іноземної мови вступників на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), передувало складання додаткових фахових вступних випробувань. Водночас, з 16 січня 2020 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти», яким внесено зміни до Закону України «Про вищу освіту», зокрема, в частині скасування обов’язкового складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки). Таким чином, додаткові фахові вступні випробування при вступі на освітні програми факультету міжнародної економіки і менеджменту, для вступників з інших спеціальностей, скасовуються.

           Відповідні зміни до Правил прийому до ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» будуть внесені після завершення державної реєстрації змін до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році

 

         Програми ЗНО з іноземної мови для здобувачів освітнього ступеня «магістр» розміщені за посиланням

https://mon.gov.ua/ua/news/zno-v-magistraturu-zatverdzheno-vsi-programi-za-yakimi-ukladatimut-testi-dlya-vstupnikiv

 

Запрошуємо вас на освітні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету міжнародної економіки і менеджменту!!!