Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Шлапак Алла Василівна

Кафедра: Кафедра мiжнародного обліку і аудиту
Посада: Заступник завідувача кафедри, професор
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Біографія:

У 1998 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, історичний факультет, спеціальність – «Історія та правознавство».

У 2014 році закінчила Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «Регіональне управління» та здобула кваліфікацію магістра державного управління.

У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Глобалізаційна диверсифікація фінансових ринків країн Південно-Східної Азії».

З 2016 року доцент кафедри міжнародного обліку і аудиту Київського національного університету імені Вадима Гетьмана.

Автор понад 30 публікацій наукового характеру.

Основні напрямки наукових досліджень: міжнародна економіка, глобалізаційна диверсифікація фінансових ринків країн Південно-Східної Азії, економіка та історія країн Азії та Африки.