Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Дисципліни

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

 

1. Українознавство. 2. Українська мова як іноземна. 3. Культура наукової мови. 4. Практична риторика. 5. Польська мова. 4. Мовна культура сучасної бізнес-комунікації. 5. Мистецтво презентації (спільно з кафедрою інформатики та системології). 6. Копірайтинг. 7. Лінгворекламістика. 8.Українська словесність.


 

Остання редакція: 05.07.18
Польська мова

Мета дисципліни - навчити студентів говорити й писати польською мовою в різних сферах професійної діяльності та побуту, доцільно використовувати засоби мовного етикету в ситуаціях реального мовного спілкування, ознайомити з основними економічними термінами польською мовою, основами складання ділових паперів польською мовою, що створить додаткові конкурентні переваги майбутнього фахівця на сучасному ринку праці