Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Дисципліни

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

 

1. Українознавство (спільно з кафедрою політичних технологій). 2. Юридична риторика та мовна культура юриста (спільно з кафедрою кримінального права та процесу). 3. Тренінг-курс "Практична риторика". 4. Бізнес-лінгвістика. 5. Мовна культура сучасної бізнес-комунікації. 6. Мистецтво презентації (спільно з кафедрою інформатики та системології). 8. Польська мова. 9. Копірайтинг. 10. Лінгворекламістика. 11. Мовний дизайн наукового дослідження. 12. Англомовні програми КНЕУ (Українознавство, Мистецтво презентації, Лінгворекламістика, Бізнес-лінгвістика).


 

Остання редакція: 28.12.21
Польська мова

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні навичок мовної професійної комунікації в різноманітних сферах спілкування, а саме: побутовій, у якій мовленнєва діяльність здійснюється передусім в усній формі в ситуаціях реального мовного спілкування з наданням особливої ваги мовному етикету, його характерним ознакам; навчально-професійній, спрямованій на ознайомлення студентів із основними економічними термінами польською мовою, опрацювання літератури зі спеціальності польською мовою тощо; суспільно-політичній, у якій передбачено читання матеріалів польських періодичних видань, прослуховування записів і радіопередач польською мовою; офіційно-діловій, спрямованій на вироблення навичок складання основних ділових паперів польською мовою (заяв, автобіографії, резюме тощо)