Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

O Katedrze

Katedra Lingwistyki Biznesowej

 

O Katedrze

Katedra Lingwistyki Biznesowejstanowi integralną część Wydziału Gospodarki Międzynarodowej i Zarządzania Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego imienia Wadyma Hetmana. W murach uniwersytetu Katedra Lingwistyki Biznesowej istnieje od 1961 r.

Aktualnym priorytetem pracowników Katedry jest rozwój wysokiej kompetencji językowej przyszłych specjalistów, ekonomistów, konkurencyjnych na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. W badaniach naukowych wykładowców Katedry przedstawiono oryginalne koncepcje autorskie ukraińskiego artystycznego i zawodowego ekonomicznego dyskursu, który uwzględnia narodowe i oryginalne elementy kroskulturalne. Stała współpraca z instytutami Narodowej Akademii Nauk i czołowymi uniwersytetami Ukrainy promuje rozwój językoznawstwa teoretycznego, w szczególności w dziedzinie stylistyki i terminoznawstwa, ulepszenie metod nauczania języka ukraińskiego jako obcego, a tym samym sprzyja stworzeniu nowoczesnego dialogu edukacyjnego pomiędzy studentami a wykładowcami.

Od 2003 roku kierownikiem Katedry Lingwistyki Biznesowej jest doktor nauk filologicznych, docent Łarysa Kozłowska.

 

Katedra zapewnia wykłady z następujących dyscyplin:

1. Ukrainoznawstwo.

2. Kultura języka naukowego.

3. Lingwistyka reklamowa.

4. Retoryka praktyczna.

5. Język ukraiński jako język obcy.

6. Ukraiński język biznesu

7. Język polski.

 

Ukrainoznawstwo- kurs historii, języka i literatury, zadaniem którego jest kształtowanie wysokiej kompetencji językowej studentów w różnych stylach komunikacji, która integruje komponenty zarówno narodowe jak i międzykulturowe.

Zaakcentowano głównie pojęcia normy literackiej, kultury języka, co przewiduje wielopoziomową obserwację zjawisk językowych, celowości treściowej i efektywności artystyczno-estetycznej słowa w tekstach o stylu artystycznym, naukowym, oficjalnym i biznesowym.

 

Kultura języka naukowego- dyscyplina do wyboru, zapoznaje studentów ze współczesnym językowym obrazem naukowym świata, sprzyja podwyższeniu jakości komunikacji werbalnej studenta w dziedzinie działalności naukowej i zawodowej, kształtowaniu podstaw indywidualnej kompetencji językowej, co zapewni konkurencyjność przyszłego fachowca na współczesnym rynku pracy. Związek z dyscyplinami profilowymi jest ujawniony w reprezentacji językowej specyfiki oddzielnej specjalności gospodarczej, w realizacji językowej wyników studenckich badań naukowych. Zdobyta wiedza zostanie zastosowana w przyszłej działalności naukowej ekonomistów, w praktyce prowadzenia biznesu.

 

Lingwistyka reklamowa- dyscyplina do wyboru, zapoznaje studentów ze współczesnym językiem reklamy, ogólną informację o reklamie etc. W obecnych czasach, gdzie reklama stała się motorem gospodarki i marketingu, reklama naprawdę jest „sztuką”. Reklama przekształca świat tylko dla jednego celu- pozyskania klienta. W reklamie wszystko jest możliwe, reklama buduje własne wzory i swój alternatywny świat... językowy.

 

 

Retoryka praktyczna. Studenci zapoznają się z funkcjami językowymi, użytecznymi w czasie debat i dyskusji publicznych. Następnie ćwiczą stosowanie tych funkcji w różnorodnych sytuacjach poprzez odgrywanie ról a czasami wyrażanie własnych poglądów. Tematyka debat obejmuje wiele kwestii etycznych, ekologicznych, społecznych, gospodarczych, traktowanych poważnie jak i, w niektórych przypadkach, z przymrużeniem oka. Debaty są stymulowane materiałami pisanymi lub nagranymi.

 

Język ukraiński jako język obcy.Głównym celem tych kursów edukacyjnych jest jakościowe opanowanie systemu języków ukraińskiego i rosyjskiego przez studentów-reprezentantów innych kultur językowych, podwyższenie ich poziomu ogólnokształcącego, zapoznanie się z kulturą Ukrainy i kształtowanie szacunku do niej, a więc - pogłębienie komunikacji międzykulturowej.

Kompleksowe podejście do studiowania języków ukraińskiego i rosyjskiego jest zapewnione dzięki kształtowaniu u studentów niezbędnych umiejętności i zdolności we wszystkich rodzajach działalności językowej: zdolność rozumienia języka ukraińskiego i rosyjskiego, biegle mówić po ukraińsku i rosyjsku, poprawnie pisać, czytać i prawidłowo odpowiadać podczas słuchania.

 

Język polski.Celem dyscypliny "Język polski" jest praktyczne opanowanie języka polskiego i wykorzystanie jego w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Praktycznym i profesjonalnym celem kursu jest opanowanie przez studentów języka polskiego w ramach tematów programu.

 

Ukraiński język biznesu- to dyscyplina, która formuje wysoki poziom kompetencji językowej przyszłego fachowca w sferze komunikacji biznesowej; doskonali wiedzę humanistyczną studentów studiów ekonomicznych, umiejętności efektywnego wykorzystania środków językowych w odpowiednich sytuacjach komunikacji biznesowej.

Język ukraiński (zgodnie z ukierunkowaniem zawodowym) jest to dyscyplina, która pomoże studentom udoskonalić umiejętności językowe, zrozumieć specyfikę normy zawodowej, opanować podstawy właściwej terminologii zawodowej, sformowawszy odpowiedni poziom kompetencji językowej w komunikacji zawodowej (zakresy socjologii, psychologii, turystyki, edukacji zawodowej, analizy systemowej, nauk komputerowych).

 

Kontakt
Katedra Lingwistyki Biznesowej. Adres: m. Kijów, Prospekt Peremohy, 54/1, Aula Główna KNEU, gab. 523. Kod pocztowy 03057,tel. +38 044 371-62-92; e-mail: ukrmova_lit@ukr.net.

 

Остання редакція: 17.07.18