Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

Дисертації, захищені викладачами кафедри протягом останніх десяти років

- Г.О.Копил: «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної економіки у процесі вивчення іноземних мов» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 2007 р.).

- О.П.Дмитренко: "Фразеологічні одиниці на позначення соціально-економічних реалій у сучасній німецькій мові: структурний та семантичний аспекти" (спеціальність 10.02.04 – германські мови, 2010 р.).

 

Остання редакція: 25.01.16