Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти